Chế độ bảo hiểm xã hội đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

(PLO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Trong đó có quy định cụ thể về chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH); bảo hiểm y tế (BHYT); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) đối với đối tượng này.

Ảnh minh họa. Nguồn VGP

Ảnh minh họa. Nguồn VGP

Theo đó, đối với đối tượng là HLV, VĐV đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì tiếp tục tham gia BHXH; BHYT; BHTN; BHTNLĐ, BNN theo hợp đồng làm việc tại cơ quan quản lý HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật.

Đối với đối tượng là HLV, VĐV đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước nếu trước khi được triệu tập đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN theo hợp đồng lao động tại cơ quan quản lý HLV, VĐV thì tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN tại cơ quan quản lý HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật. 

Còn đối với đối tượng là HLV, VĐV đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng trước khi được triệu tập không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì cơ quan sử dụng HLV, VĐV ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN, tiếp tục đóng BHYT theo hợp đồng lao động tại cơ quan sử dụng HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật.

Nghị định này cũng quy định, đối với VĐV đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được cơ quan sử dụng vận động viên mua BHTNLĐ, BNN theo mức lương cơ sở trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật về BHTNLĐ, BNN. Nếu trước khi được triệu tập chưa tham gia BHYT thì được cơ quan sử dụng vận động viên mua BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm