Đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không?

(PLO) - Bạn đọc Lê Thị Bảo Châu hỏi: Trong thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tôi muốn tiếp tục nộp bảo hiểm để thời gian tham gia bảo hiểm không bị ngắt quãng có được không? Và cách nộp như thế nào? Thời gian tham gia bảo hiểm của tôi chỉ mới 10 năm, vậy đến tuổi hưu công ty vẫn muốn tôi làm việc tiếp và nộp bảo hiểm cho tôi. Vậy tôi có được hưởng các chế độ bảo hiểm không và hưởng như thế nào?

- Bảo hiểm Xã hội TP Cần Thơ trả lời: Theo khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013: “Người lao động phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời gian; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời gian; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời  hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng”.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2016/TTBLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ LĐTB&XH: “Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH”.

Căn cứ khoản 9 Điều 123 Luật BHXH năm 2014: “Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc”; khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013: “Người lao động theo quy định khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN”.

Do đó, trong thời gian hưởng BHTN bạn vẫn có thể tham gia BHXH tự nguyện, bạn có thể liên hệ với BHXH nơi cư trú để được tư vấn và hướng dẫn. Còn trường hợp bạn đến tuổi nghỉ hưu Công ty nhận bạn làm việc thì bạn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm