Giải đáp thắc mắc về tiền trợ cấp với thân nhân liệt sĩ

Hà Tĩnh có trường hợp mẹ liệt sĩ hơn 100 tuổi, được hưởng trợ cấp 1.983.000 đồng hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ. Nhưng từ tháng 9/2015 đến nay, trợ cấp của cụ bị cắt giảm còn 1.318.000 đồng. Cơ quan có thẩm quyền giải đáp thế nào về nguyên nhân cắt giảm trợ cấp thân nhân liệt sĩ đối với mẹ liệt sỹ này?.

Giải đáp thắc mắc về tiền trợ cấp với thân nhân liệt sĩ

Bộ LĐTBXH trả lời: Tại thời điểm năm 2012, theo quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ, mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.110.000 đồng, của 2 liệt sĩ là 1.983.000 đồng và trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng là 1.983.000 đồng.

Tại thời điểm tháng 9/2015, theo quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.318.000 đồng, của 2 liệt sĩ là 2.636.000 đồng, của 3 liệt sĩ là 3.954.000 đồng. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng là 1.054.000 đồng.

Nội dung đơn không trình bày rõ trước đây mẹ liệt sĩ trên được hưởng mức 1.983.000 đồng là thuộc diện thân nhân của 2 liệt sĩ hay nhận trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng. Do đó Cục Người có công chưa đủ cơ sở để xem xét, trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, hiện mẹ liệt sĩ đang hưởng mức trợ cấp 1.318.000 đồng (là mức trợ cấp đối với thân nhân của 1 liệt sĩ), nếu không rõ nguyên nhân bị cắt giảm trợ cấp, đề nghị liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (nơi đang chi trả trợ cấp đối với mẹ liệt sĩ) để được xem xét, trả lời cụ thể.

Cùng chuyên mục
Quy trình 5 bước truy xuất nguồn gốc cây đào

Quy trình 5 bước truy xuất nguồn gốc cây đào

(PLVN) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa có Công văn số 133/BKHCN-TĐC gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công Thương, Tài chính, UBND tỉnh Sơn La và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc cho cây đào, cây mai. 
Đọc thêm