Quy định mới về vay lại nguồn vốn vay nước ngoài

(PLO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi khi đáp ứng các điều kiện:

Quy định mới về vay lại nguồn vốn vay nước ngoài

Có dự án được cấp có thẩm quyền cho phép huy động vốn vay để thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hoặc dự án có phần vốn góp của ngân sách địa phương theo phương thức hợp tác công - tư, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương do cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật Đầu tư công. Dự án được bố trí vốn đối ứng để thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

Tổng mức dư nợ vay của ngân sách địa phương tại thời điểm thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án không vượt quá hạn mức dư nợ của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn hơn 180 ngày,…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-6-2017.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm