Quy định phương án bảo vệ hội thảo có nội dung bí mật nhà nước

(PLVN) - Bộ Công an vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Dự thảo gồm 09 điều.

Theo đó, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; địa điểm tổ chức, phương án bảo vệ và sử dụng các phương tiện, thiết bị tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.

Đáng chú ý, để bảo vệ an toàn, phòng ngừa lộ, mất bí mật nhà nước, dự thảo Nghị định quy định việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải tiến hành ở nơi bảo đảm an toàn; việc sao, chụp phải được ghi vào “sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước”; tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước sau khi được sao, chụp phải đóng dấu sao, chụp hoặc có văn bản ghi nhận việc sao, chụp; mẫu dấu sao, chụp; sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước và vị trí đóng dấu được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Công an. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm