Thu học phí có phải nguồn thu dịch vụ công?

(PLO) - Mức thu học phí đối với trình độ cao đẳng, trung cấp được thực hiện trong phạm vi khung giá theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành, không phân biệt theo học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú trong tỉnh hay ngoài tỉnh và được gọi là nguồn thu dịch vụ công do Nhà nước định giá.

Thu học phí có phải nguồn thu dịch vụ công?

Ông Nguyễn Văn Hiệu đang công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. Trường ông là đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ cao đẳng và trung cấp cho tỉnh nhà và các tỉnh khác. Nhà trường được thu học phí để đào tạo.

Hiện nay Trường phát sinh hai đối tượng học sinh, sinh viên như sau:

- Đối tượng học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú trong tỉnh: Nhà trường thu học phí của học sinh, sinh viên và được ngân sách Nhà nước cấp thêm phần chi thường xuyên cho nhà trường căn cứ theo số lượng học sinh, sinh viên.

- Đối tượng học sinh, sinh viên không có hộ khẩu thường trú ở trong tỉnh: Nhà trường thu học phí của học sinh, sinh viên. Đối tượng này Nhà trường không được ngân sách Nhà nước cấp thêm phần chi thường xuyên.

Học phí của hai đối tượng phải nộp cho Nhà trường là bằng nhau. Mức thu do UBND tỉnh quy định.

Ông Hiệu hỏi, đối với phần thu học phí của hai đối tượng này thì học phí của đối tượng nào được gọi là nguồn thu dịch vụ công do Nhà nước định giá?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021 có quy định mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư.

Tại Khoản 6, Điều 5 Nghị định trên quy định, “UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp quyết định về mức học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của địa phương”.

Căn cứ quy định trên, mức thu học phí đối với trình độ cao đẳng, trung cấp được thực hiện trong phạm vi khung giá theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành, không phân biệt theo học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú trong tỉnh hay ngoài tỉnh. Nguồn thu học phí này được gọi là nguồn thu dịch vụ công do Nhà nước định giá.

Đề nghị ông Hiệu nghiên cứu văn bản nêu trên để thực hiện.


Cùng chuyên mục
Đọc thêm