Tiêu chuẩn điều tra viên trong quân đội

(PLO) - Theo Thông tư 299/2017/TT-BQP có hiệu lực từ 30/1, điều tra viên trong quân đội phải có những tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn điều tra viên trong quân đội

- Là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Có trình độ đại học an ninh, đại học cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên.

- Có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định của Luật tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự.

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ điều tra.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều tra viên sơ cấp

- Có thời gian làm công tác pháp luật từ 4 năm trở lên.

- Có năng lực điều tra các vụ án thuộc loại tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng.

- Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên sơ cấp.

Điều tra viên trung cấp

- Đã là điều tra viên sơ cấp ít nhất 5 năm;

- Có năng lực điều tra các vụ án thuộc loại tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

- Có khả năng hướng dẫn các hoạt động điều tra của Điều tra viên sơ cấp;

- Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên trung cấp.

Điều tra viên cao cấp

- Đã là Điều tra viên trung cấp ít nhất 5 năm;

- Có năng lực điều tra các vụ án thuộc loại tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp;

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp phòng, chống tội phạm;

- Có khả năng hướng dẫn các hoạt động điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp;

- Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên cao cấp.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm