UBND huyện Xín Mần (Hà Giang): Thông tin về vi phạm trật tự xây dựng của HTX Hoàn Tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau phản ánh của Báo PLVN về công trình vi phạm trật tự xây dựng của HTX Hoàn Tâm ở xã Bản Díu, huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang), UBND huyện này đã có Công văn 337/UBND-TNMT phản hồi.
UBND huyện Xín Mần (Hà Giang): Thông tin về vi phạm trật tự xây dựng của HTX Hoàn Tâm

Trước đó, ngày 24/2/2024, PLVN có bài “Dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng của HTX Hoàn Tâm ở Xín Mần (Hà Giang)”. Ngày 13/3/2024, UBND huyện có công văn gửi PLVN cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh, UBND huyện đã giao Phòng TN&MT phối hợp UBND xã Bản Díu tổ chức kiểm tra, xác minh các nội dung theo phản ánh.

Với nội dung phản ánh về việc lắp đặt trạm xăng mini tại điểm mỏ: Thời điểm kiểm tra, tại điểm mỏ không có cây xăng dầu. Qua xác minh và báo cáo của HTX Hoàn Tâm, tại thời điểm tháng 9/2023, HTX có dự kiến lắp đặt cây xăng dầu tại vị trí (như Báo PLVN đã nêu) nhằm phục vụ hoạt động của điểm mỏ. Tuy nhiên, trong quý IV năm 2023 các ngành chức năng tỉnh, huyện kiểm tra và yêu cầu HTX tháo dỡ do không nằm trong quy hoạch thiết kế xây dựng mỏ. HTX đã chấp hành tháo dỡ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Với nội dung phản ảnh khu nhà điều hành mỏ xây dựng không đúng theo thiết kế mỏ: Năm 2023, Sở TN&MT phối hợp Sở Công Thương đã kiểm tra, xử phạt với HTX Hoàn Tâm về hành vi: Chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn, diện tích 4.953,1m2 (tại Quyết định 01/QĐ-XPVPHC ngày 16/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở TN&MT). Đến thời điểm hiện tại HTX đã thực hiện nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước.

Với biện pháp khắc phục hậu quả (buộc tháo dỡ khu nhà điều hành xây dựng sai vị trí), UBND huyện đã báo cáo Sở TN&MT tiếp tục phối hợp huyện, để buộc tháo dỡ công trình nhà điều hành xây dựng sai vị trí xong trước 10/4/2024.

Đọc thêm