Ứng dụng mạnh mẽ Công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn

(PLVN) -Sáng 11/1, Cục Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2021. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Ứng dụng mạnh mẽ Công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2020, Cục CNTT đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ có liên quan để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng CNTT trong Bộ/Ngành Tư pháp và triển khai có hiệu quả, kịp thời đối với các nhiệm vụ đột xuất. Hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ được triển khai trong các lĩnh vực như: trong công tác chỉ đạo điều hành qua môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực: thống kê, công chứng, đấu giá, thi hành án dân sự, CSDL về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới địa phương... cùng với việc triển khai thành công Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc đã mang lại kết quả thiết thực.

Ứng dụng mạnh mẽ Công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn ảnh 1
 

Đồng thời, hạ tầng mạng CNTT của Bộ đã được quan tâm, đầu tư thêm các trang thiết bị để phục vụ nhu cầu triển khai các ứng dụng CNTT ngày càng mạnh mẽ của Bộ/Ngành Tư pháp. Các hạng mục công việc đã hoàn thành tiếp tục đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển Chính phủ điện tử của Bộ, Ngành. 

Trong năm 2021, Cục CNTT sẽ tập trung vận hành, nâng cấp, mở rộng, phát triển, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng; triển khai mở rộng hệ thống nền tảng, kết nối chia sẻ dùng chung của Bộ; phát triển mở rộng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; thiết lập Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật; đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống CNTT, phần mềm ứng dụng tại Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ hoạt động ổn định, thông suốt; phản ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra đối với các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại Bộ.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng các giải pháp cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên cơ sở đề xuất của các đơn vị nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật CNTT hướng tới phát triển Chính phủ số; xây dựng các giải pháp sao lưu dữ liệu, chạy dự phòng cho các phần mềm ứng dụng.. 

Ứng dụng mạnh mẽ Công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn ảnh 2
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cục CNTT. Đồng thời nhấn mạnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó các đơn vị thuộc Bộ cần phải chủ động triển khai, ứng dụng mạnh mẽ CNTT đối với hoạt động chuyên môn. Đặc biệt, với vai trò là thường trực của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ, ngành Tư pháp, Thứ trưởng yêu cầu Cục CNTT tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng về ứng dựng CNTT của Bộ, ngành và sớm tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử; chú trọng đến cải thiện hạ tầng CNTT; cần có công cụ đánh giá hiệu quả các phần mềm, cổng thông tin, trang thành phần...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm