Ưu tiên giải ngân nhanh kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thanh toán, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Kho bạc Nhà nước để xem xét, chuyển hồ sơ vụ việc tới cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định, không chờ khi kết thúc thanh tra, kiểm tra mới chuyển.

Ưu tiên giải ngân nhanh kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ra chỉ thị nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng các quy định.

Chỉ thị nêu rõ: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cũng như nguy cơ lây nhiễm vẫn ở mức cao, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, là cơ quan thực hiện kiểm soát các nguồn chi ngân sách, toàn hệ thống KBNN đã rất nỗ lực để đảm bảo các khoản chi đến được kịp thời với các đơn vị thụ hưởng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp, các nguồn chi để chống dịch, chi cho con người càng cần kíp hơn bao giờ hết. 

Ngoài ra, Tổng Giám đốc KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN phải tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất về công tác thanh toán từ các tài khoản phải thu, phải trả; công tác thanh toán với ngân hàng; công tác quản lý, bảo mật chứng thư số…

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm, phải kịp thời báo cáo KBNN để xem xét, chuyển hồ sơ vụ việc tới cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không chờ khi kết thúc thanh tra, kiểm tra mới chuyển.

Trong bối cảnh đó, Tổng Giám đốc KBNN đã yêu cầu các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống thực hiện tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên, trong đó ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng các quy định.

Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu các đơn vị chủ động đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, gửi hồ sơ thanh toán ngay đến KBNN để làm thủ tục thanh toán.

Đồng thời, KBNN các tỉnh, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, giám sát thủ trưởng các KBNN trực thuộc trong việc giải quyết hồ sơ thanh toán nguồn vốn NSNN qua KBNN trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cũng như các hồ sơ không qua dịch vụ công trực tuyến để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, nghiêm khắc xử lý những hồ sơ chậm mà không rõ lý do.

Tổng Giám đốc KBNN đặc biệt lưu ý các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống về việc tập trung xây dựng, ban hành quy định về kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi NSNN, công tác kế toán, thanh toán.

Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng liên quan, ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong hoạt động nghiệp vụ; triển khai đối chiếu điện tử số dư tài khoản với các đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện liên thông ứng dụng trong công tác kiểm soát chi NSNN để kịp thời cảnh báo và ngăn chặn những rủi ro trong kiểm soát chi, kế toán, thanh toán tại từng đơn vị KBNN.

Các đơn vị KBNN phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư về trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số, tài khoản đăng nhập vào các ứng dụng giao dịch với KBNN.

Để giữ vững ổn định hoạt động, không để dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn việc chi trả ngân sách, Tổng Giám đốc KBNN cũng yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công nghệ quản lý và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện nghiêm quy định về đối chiếu số liệu với các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định. Trường hợp phát hiện chênh lệch phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Nhân viên đơn vị tư vấn, thiết kế làm việc tại khu vực xây cảng Vạn Ninh

Nhiều kỳ vọng tại dự án cảng Vạn Ninh hơn 2.200 tỷ đồng

(PLVN) -  Được xây dựng ở khu vực chiến lược kinh tế thuộc thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Cảng biển Vạn Ninh được kỳ vọng không chỉ là điểm trung chuyển hàng hoá trong nước mà còn giữ vai trò cửa ngõ kết nối giữa Trung Quốc, các nước Đông Bắc Á với Việt Nam và ASEAN.

Đọc thêm