Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác tham mưu, phục vụ

(PLVN) - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Quốc hội (VPQH) ngày 3/1, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị VPQH cần tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội;

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời bám sát các chương trình, kế hoạch đã được QH, các cơ quan của QH ban hành để khẩn trương xây dựng kế hoạch tham mưu, phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ. Căn cứ vào đó để bố trí thời gian phù hợp, nghiên cứu chuyên sâu, chủ động đề xuất, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ trong tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động đối ngoại; nghiên cứu, tham mưu đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch QH cũng lưu ý VPQH cần sớm hoàn thiện và triển khai Đề án về số lượng biên chế tối thiểu, sắp xếp cơ cấu; đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của QH; sớm đưa Trung tâm điều hành QH điện tử vào hoạt động hàng ngày bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Văn phòng cần tiếp tục cải tiến, đổi mới các  công tác: tổng hợp, hành chính, thông tin, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị...

Chủ tịch QH bày tỏ tin tưởng, trong năm 2020 VPQH sẽ phát huy tốt những điều kiện thuận lợi, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục cải tiến, đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của QH...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm