Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: Mức phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng

(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nghị định quy định hai hình thức xử phạt đối với đối tượng có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục gồm: Cảnh cáo, phạt tiền với mức phạt tiền tối đa với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức 100 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng vi phạm có thể bị tịch thu phương tiện vi phạm, trục xuất, đình chỉ hoạt động có thời hạn và buộc phải khắc phục hậu quả.

Theo Nghị định, đối với hành vi vi phạm quy định về thi, các đối tượng sẽ bị xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng khi gây rối hoặc đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người dự thi và tổ chức thi, thanh tra thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi. Phạt từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi thông tin sai sự thật về kỳ thi. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi vào khu vực tổ chức thi, chấm thi khi không được phép, mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi; phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc giúp thí sinh làm bài. 

Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi hoặc sửa điểm thi trái quy định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS); phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi đánh tráo bài thi nhưng chưa đến mức truy cứu TNHS; phạt tiền từ 14 triệu đồng đến 16 triệu đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi thay, thi kèm; phạt tiền từ 13 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi làm mất bài thi của thí sinh.

Đối với vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh, Nghị định nêu rõ: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh; không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo dục của nước ngoài khi chưa được phép thực hiện.

Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau: Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 10 người học; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học; phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên.

Nghị định cũng quy định, phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 5 người học; phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 5 người học đến dưới 10 người học; phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên.

Đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu TNHS thì sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với nhà giáo. Ngoài ra, đối tượng vi phạm buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; thân thể của nhà giáo.

Đáng lưu ý, Nghị định quy định mức xử phạt 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu TNHS. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm chính sách đối với người học. Ngoài ra, đối tượng vi phạm buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học và xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Đọc thêm