Vinh danh doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp UpCoM tốt nhất năm 2022-2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khuôn khổ “Hội nghị Doanh nghiệp (DN) thường niên 2023” vừa được tổ chức mới đây, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã vinh danh 10 DN niêm yết thực hiện quản trị công ty tốt nhất năm 2022 - 2023 và 10 DN UPCoM thực hiện công bố thông tin (CBTT) và minh bạch tốt nhất năm 2022 - 2023.
Vinh danh doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp UpCoM tốt nhất năm 2022-2023

Theo đó, 10 DN niêm yết thực hiện quản trị công ty tốt nhất năm 2022 - 2023 là: Công ty (CT) cổ phần (CP) Nhựa Picomart (PCH); Tổng công ty (TCT) Hóa chất & Dịch vụ dầu khí - CT CP (PVC); CT CP Kinh doanh Khí miền Nam (PGS); CT CP PVI (PVI); TCT CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (PVS); CT CP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS); CT CP Sonadezi Long Bình (SZB); CT CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4); CT CP VICOSTONE (VCS) và TCT CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR).

10 DN UPCoM thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt nhất năm 2022 - 2023 là: CT CP Dược phẩm Agimexpharm (AGP); CT CP Thủy điện Hủa Na (HNA); CT CP Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2); CT CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PBT); CT CP Cảng Hải Phòng (PHP); CT CP Đường Quảng Ngãi (QNS); TCT CP Phát triển khu công nghiệp (SNZ); CT CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP); TCT Chăn nuôi Việt Nam - CT CP (VLC); và TCT CP Bưu chính Viettel.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) Phạm Hồng Sơn, trong thời gian tới, UBCKNN chỉ đạo các Sở GDCK tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ, nâng cao hiệu quả CBTT của DN đồng thời triển khai việc CBTT một đầu mối, thay vì DN phải gửi CBTT qua 3 đầu mối như hiện nay (Sở GDCK, VSDC, và UBCKNN). Trong năm 2024, UBCKNN cũng sẽ tập trung thanh kiểm tra vấn đề huy động và sử dụng vốn, việc tăng vốn của DN...

HNX đánh giá quy mô thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX năm 2023 tiếp tục có sự tăng trưởng. Tính đến ngày 31/10/2023, thị trường niêm yết tại HNX có 329 mã cổ phiếu với tổng giá trị vốn hóa đạt 304 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cuối năm 2022, 71 mã trái phiếu niêm yết tại HNX với tổng giá trị trái phiếu niêm yết tính theo mệnh giá đạt 68,6 nghìn tỷ đồng.

Thị trường UPCoM có 860 DN với tổng giá trị vốn hóa 1.001 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 5% so với cuối năm 2022. Trong 10 tháng đầu năm 2023, có 52 DN niêm yết và 59 DN đăng ký giao dịch trên HNX đã huy động thành công 21,4 nghìn tỷ đồng theo mệnh giá thông qua việc phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Hội nghị DN thường niên 2023” là chuỗi chương trình thường niên để gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản trị công ty giữa cộng đồng DN niêm yết, đăng ký giao dịch với các cơ quan quản lý, vận hành thị trường.
Hội nghị DN thường niên 2023” là chuỗi chương trình thường niên để gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản trị công ty giữa cộng đồng DN niêm yết, đăng ký giao dịch với các cơ quan quản lý, vận hành thị trường.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, có hơn 81% số DN niêm yết trên HNX có lãi với tổng số lãi đạt hơn 9,7 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 và 74% số DN đăng ký giao dịch có lãi với tổng số lãi đạt 35,3 nghìn tỷ đồng.

Qua theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, HNX đánh giá năm 2023, số DN bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch,… có xu hướng tăng so với các năm trước, cá biệt có những mã cổ phiếu cùng lúc trong nhiều diện theo dõi.

Trong đó, các lý do chính khiến cổ phiếu niêm yết bị đưa vào các diện theo dõi là do lợi nhuận sau thuế âm, vốn chủ sở hữu âm, lỗ 2 năm liên tiếp, báo cáo tài chính năm có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chậm công bố báo cáo tài chính, vi phạm CBTT nhiều lần...

Trong khi đó, lý do chính khiến cổ phiếu UPCoM bị đưa vào các diện theo dõi là do báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chậm họp ĐHĐCĐ thường niên trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, vốn chủ sở hữu âm, chậm công bố báo cáo tài chính,…

Chương trình đánh giá chất lượng CBTT & minh bạch năm 2023 lựa chọn 305 DN đại chúng quy mô lớn. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng CBTT&minh bạch năm 2022-2023 gồm 72 tiêu chí được xây dựng từ góc nhìn của nhà đầu tư và được xếp vào 4 nguyên tắc là: Quyền & Đối xử công bằng với các cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản; Đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị công ty; Minh bạch và CBTT; và Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. So với bộ tiêu chí đánh giá năm 2022, năm nay, HNX thay thế 16 tiêu chí đánh giá và thay đổi nội dung 11 tiêu chí đánh giá theo hướng tăng cường tuân thủ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng như khuyến khích các DN đại chúng quy mô lớn tự nguyện tiếp cận các chuẩn mực quốc tế/thông lệ tốt về quản trị công ty.

Đọc thêm