Vĩnh Phúc: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

(PLVN) - Sở Tư pháp Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

Vĩnh Phúc: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019, 6 tháng đầu năm, ngành Tư pháp Vĩnh Phúc đã khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, các Nghị quyết của Đảng, HĐND tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhìn chung các mặt công tác của ngành đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngành Tư pháp đã thẩm định 100% văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành. Thực hiện xong việc rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL kỳ 2014-2018. Việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch được thực hiện nghiêm túc. Công tác PBGDPL có nhiều đổi mới, gắn nhiệm vụ PBGDPL với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là những lĩnh vực có nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quản lý của ngành. Các nhiệm vụ khác, cơ bản đã được triển khai thực hiện và hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, toàn Ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận còn có những hạn chế, vướng mắc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời, yêu cầu các đơn vị căn cứ Chương trình công tác tư pháp năm 2019 và kết quả thảo luận, phân tích, đánh giá tại hội nghị, tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Rà soát Chương trình Công tác tư pháp năm 2019, xác định những nhiệm vụ chưa thực hiện xong, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Phân công thực hiện nhiệm vụ, đề ra lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện. Tập trung tham mưu thực hiện các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các kế hoạch tổng kết của Trung ương; Tiếp tục hướng dẫn trực tiếp các Sở, ban, ngành tham mưu xây dựng, ban hành, kiểm tra các Văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trực tiếp hướng dẫn xây dựng dự thảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh dự kiến thông qua vào kỳ họp cuối năm 2019. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL thuộc lĩnh vực trọng tâm và tình hình THPL về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh; thực hiện điều tra, khảo sát về Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp. Tập trung PBGDPL phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý vi phạm về đất đai và những điểm nóng dư luận quan tâm. 

Triển khai “Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11” năm 2019. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cấp chứng chỉ cho cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kiểm tra công tác quản lý và chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi Cấp phiếu LLTP theo yêu cầu của người dân. Đề ra và thực hiện các giải pháp giải quyết triệt để tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu LLTP. Tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; trú trọng việc kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm trong hoạt động công chứng, đấu giá, luật sư, đề xuất xử lý vi phạm nghiêm minh…. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm