Vĩnh Phúc thu hút, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh Vĩnh Phúc đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước cho phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN).
100% dây chuyền sản xuất thiết bị IoT/Smarthome của Công ty cổ phần Lumi Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)
100% dây chuyền sản xuất thiết bị IoT/Smarthome của Công ty cổ phần Lumi Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước cho phát triển KH&CN.

Với vai trò đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh, Sở KH&CN Vĩnh Phúc đề xuất triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc khuyến khích doanh nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp nhằm chế tạo nhiều thiết bị, dây chuyền sản xuất, vật liệu mới phục vụ ngành cơ khí chế tạo, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp... theo TCVN ISO 9001:2015.

Sở KH&CN Vĩnh Phúc đồng thời hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cho 100% các tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ, giới thiệu các doanh nghiệp tiềm năng tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) của tỉnh và quốc gia nhằm kết nối các start-up, doanh nghiệp với quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận (GCN) doanh nghiệp KH&CN, tỉnh Vĩnh Phúc còn áp dụng một số ưu đãi như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; được vay vốn ưu đãi từ Quỹ phát triển KH&CN và các nguồn huy động hợp pháp khác…

Đến nay, toàn tỉnh có 6 doanh nghiệp được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN gồm Công ty TNHH Nấm Phùng Gia, Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc, Công ty cổ phần Ong Tam Đảo, Công ty TNHH Công nghệ cao Trịnh Năng, Công ty TNHH Nông Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Xuyên, Công ty cổ phần Lumi Việt Nam.

Thời gian tới, Sở KH&CN Vĩnh Phúc tiếp tục tạo mọi điều kiện để thu hút, phát triển doanh nghiệp KH&CN phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chú trọng phát triển năng lực ĐMST của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Một mặt, Sở KH&CN Vĩnh Phúc tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Xây dựng danh mục dự án KH&CN của tỉnh để kêu gọi đầu tư.

Mặt khác, Sở tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ KH&CN nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ĐMST và khởi nghiệp của tỉnh... Từ đó từng bước khẳng định vai trò động lực của doanh nghiệp KH&CN trong phát triển KT - XH của tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đọc thêm