“Xô viết Nghệ - Tĩnh: sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”

(PLVN) - Ngày 6/9, tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học  cấp quốc gia “Xô viết Nghệ - Tĩnh: sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử” hướng tới kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020).

Hội thảo khoa học  cấp quốc gia “Xô viết Nghệ - Tĩnh: sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử” hướng tới kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020).

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xô viết Nghệ - Tĩnh: sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử” hướng tới kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020).

Tham dự hội thảo có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội thảo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh hội thảo là dịp để khẳng tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Xô viết Nghệ - Tĩnh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam; tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân; vận dụng những bài học quý báu của Xô viết Nghệ - Tĩnh vào công cuộc xây dựng đất nước. Tuy chỉ tồn tại trong vòng bảy tháng và còn sơ khai nhưng phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh đã đem lại những bài học kinh nghiệm quý báu.

“Xô viết Nghệ - Tĩnh: sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử” ảnh 1
 Hội thảo cấp Quốc gia “Xô viết Nghệ - Tĩnh: sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”.

Cũng tại hội thảo lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An cũng đã ôn lại những nét nổi bật, bài học kinh nghiệm, ý nghĩa lịch sử to lớn trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Xô viết Anh hùng, đặc biệt là bài học về tập hợp lực lượng, dựa vào sức mạnh quần chúng Nhân dân, Đảng bộ và Nhân dân 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Hội thảo cũng đã ghi nhận các ý kiến phát biểu và 59 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã đánh giá những giá trị sâu sắc của phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh và làm rõ vai trò của quần chúng nhân dân, người làm nên lịch sử, đặc biệt là sự hình thành khối liên minh công-nông, nòng cốt để thu hút các tầng lớp nhân dân trong mặt trận đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.

Các tham luận cũng phân tích nhằm phát huy tinh thần và giá trị của Xô viết Nghệ - Tĩnh trong xây dựng quê hương, đất nước.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. (Ảnh minh họa)

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thu hồi tài sản tham nhũng: BÀI 2: Lời cảnh tỉnh làm mất động cơ phạm tội

(PLVN) -Việc Ban Bí thư lần đầu tiên ban hành Chỉ thị chuyên về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng quyền hơn nữa cho thanh tra viên, theo TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), đây là điều rất mới, như lời cảnh tỉnh làm mất động cơ phạm tội.

Đọc thêm