Cục THADS tỉnh Quảng Nam cần tập trung nguồn lực, tạo sự chuyển biến cuối năm

Ngày 12/7, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đoàn công tác đã chủ trì buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Quảng Nam; dự Lễ Công bố và trao quyết định giao Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Nam. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tham dự. 

Bộ trưởng phát biểu tại buổi làm việc với Cục THADS tỉnh

Công tác THADS chưa thực sự ổn định, bền vững

Tại đây, Bộ trưởng  đánh giá, thời gian qua Cục THADS tỉnh đã nỗ lực, đạt những kết quả tích cực. Năm 2017 là 1/24 địa phương hoàn thành 4/4 chỉ tiêu về THADS, là một trong 05 địa phương đạt kết quả thi hành án cao về tiền (61,68%) cũng như giảm sâu về tiền chuyển kỳ sau (36,67%)

Kết quả 8 tháng đầu năm 2018 cũng “khá yên tâm”. Mặc dù, Quảng Nam là đơn vị có lượng án tương đối lớn trong toàn quốc (số thụ lý về việc xếp thứ 36/63, về tiền xếp 15/63; so với khu vực thi đua các tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên xếp thứ 07/13 về việc, về tiền xếp 02/13). Đến nay, đã thi hành xong 4.049 việc, đạt tỷ lệ 69,44%; về tiền đã thi hành xong trên 228 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,50% (tăng 2,62%) 

Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng, kết quả phân loại án về tiền đạt 62,21%, xếp thứ 33/63, cao hơn so với trung bình chung của toàn quốc; xếp thứ 04/13 so với khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Về đội ngũ công chức đã cơ bản được tuyển dụng đầy đủ với 180/181 người, đã kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Cục và Chi cục. Trên địa bàn không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; không phát sinh vụ việc phải bồi thường Nhà nước; Việc hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa được triển khai đầy đủ. 

 

Tuy nhiên, trong những năm qua,  kết quả các mặt công tác của Cục THADS tỉnh Quảng Nam chưa thực sự ổn định, bền vững (năm 2015 xếp hạng C, năm 2016 xếp hạng A và năm 2017 xếp hạng B); 08 tháng đầu năm 2018, số việc, tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều (1.782 việc tương ứng với trên 942 tỷ). Trên địa bàn còn nhiều vụ việc thi hành án hành chính phải theo dõi;  một số vụ việc bán đấu giá nhiều lần không thành hoặc bán thành nhưng chưa giao được tài sản.

Cần quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu

Bộ trưởng nhận định, thời gian tới, dự báo số việc và tiền thụ lý sẽ tiếp tục tăng, nhất là về tiền; tính chất các vụ việc sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức rất lớn trong việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018 của toàn Hệ thống. Vì thế, để tiếp tục tạo sự chuyển biến, hoàn thành các chỉ tiêu những tháng cuối năm và những năm tiếp theo, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh quan tâm, tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu về tiền. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thường xuyên kiểm tra toàn diện, đầy đủ các mặt công tác, nhất là các lĩnh vực thường dễ xảy ra vi phạm để cảnh báo, ngăn ngừa cũng như kịp thời xử lý.

 

Cục, các Chi cục cần quan tâm hơn nữa công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết tốt việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp kéo dài; Cục cũng cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các Chi cục trực thuộc. 

Đặc biệt, tiếp tục tranh thủ hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức THADS, thi hành án hành chính.

Cũng tại buổi làm việc với Chi cục THADS tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân công bố và trao quyết định Giao Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Nam đối với đồng chí Lê Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Nam.

Bộ trưởng chúc mừng đồng chí Lê Văn Chương đã được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tin tưởng, giao trọng trách mới.

“Hiện là thời điểm gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu. Vì vậy, ngay sau buổi lễ hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí, nhất là đồng chí Lê Văn Chương cần bắt tay ngay vào công việc; tiến hành phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; phát huy dân chủ, đoàn kết trong nội bộ cơ quan”, Bộ trưởng nhắn gửi.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm