90 năm và bài học luôn nhớ

(PLVN) - Tháng 2/2020, có một ngày đặc biệt đó là ngày 3/2 – kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Năm 2020 này, có biết bao ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, tuy nhiên, tất cả đều bắt đầu từ ngày có Đảng. Nó không chỉ là khởi đầu của vòng quay ngày tháng mà là khởi đầu của “vòng quy luật”. Ngày 3/2 vừa qua được 2 ngày, tuy nhiên âm hưởng mãi trong tình cảm yêu thương, lòng tự hào dân tộc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lịch sử 90 năm qua, chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, đã tạo nên nhiều kỳ tích. Đảng được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, được sự tin cậy của nhân dân. Từ đó khẳng định chân lý không tổ chức nào ngoài Đảng có đủ uy tín để lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác.

Lịch sử 90 năm ra đời, phát triển, chứng minh bản lĩnh của Đảng để lại những bài học không bao giờ cũ, thậm chí luôn mới. Trước hết, đó là bài học Đảng luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không phiến diện, duy ý chí.

Đó là kiên định con đường độc lập dân tộc với xây dựng chủ nghĩa xã hội, trung thành với lợi ích vô hạn của dân tộc, giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước. Đó là bài học, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền do dân, vì dân. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế.

Về xây dựng Đảng, đó là bài học gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, lấy quyền lợi của dân nhân làm mục tiêu phụng sự; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, thương yêu đồng chí. Đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, hiện nay là kiên trì quan hệ đa dạng và đa phương trong quan hệ quốc tế...

Không chỉ dẫn dắt hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, giang sơn thu về một mối, từ ngày Đảng chủ trương đổi mới đến nay, đất nước đã thu được những thành tựu quan trọng. Việt Nam hiện có gần 100 triệu người, thu nhập bình quân đạt 2.800 USD/người. Việt Nam đã, đang tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế. Mới đây lần thứ 2 Việt Nam được bầu với số phiếu cao vào Ủy viên thường trực Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Chúng ta đã có thế và lực mới, mở ra cơ đồ mới. 

Hiện nay, toàn Đảng toàn dân toàn quân thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập vì mục tiêu dân giàu nước mạnh…Đây là cuộc chiến cực kỳ khó khăn phức tạp, bên cạnh thuận lợi, khó khăn, thời cơ cũng có nhiều thách thức. Điều đó càng đòi hỏi Đảng phải ra sức xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng là đội tiên phong trong mọi cuộc cách mạng. Xây dựng Đảng tiếp tục là nhiệm vụ then chốt. 

“Phải xây dựng chỉnh đốn Đảng kiên quyết mạnh mẽ hơn nữa, phải đẩy lùi sự suy thoái, phải nâng cao sức chiến đấu của Đảng, coi đây là sự sống còn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong Diễn văn kỷ niệm. Đây là bài học không chỉ có ý nghĩa thời sự mà còn là sự mong đợi của đất nước./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Mùa tuyển sinh năm 2021 đang dần khép lại với điểm chuẩn vào ĐH gây sốc. (Ảnh minh họa)

'Điểm chuẩn' không còn… chuẩn?

(PLVN) - Sau khi các trường ĐH công bố điểm chuẩn thì đã có “cơn bão” lạm phát điểm cao chưa từng có trong lịch sử tuyển sinh ĐH, khi có ngành 30 điểm còn trượt. Với nhiều bất cập sau hai mùa tuyển sinh trong đại dịch, dư luận cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên sớm công bố phương án tuyển sinh mới phù hợp cho năm tới…

Đọc thêm