97 người ngoài Đảng vào danh sách chính thức ứng cử ĐBQH

(PLO) - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân mới ký Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, có 97 người ngoài Đảng, tương ứng 11,15%.

97 người ngoài Đảng vào danh sách chính thức ứng cử ĐBQH

Theo đó, có 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Trong số 870 người ứng cử, đại biểu do Trung ương giới thiệu là 197 người, địa phương giới thiệu là 673 người.

Có 339 người ứng cử là phụ nữ chiếm tỷ lệ 38,97%; người dân tộc thiểu số là 204 người chiếm 23,45%; người ứng cử ngoài Đảng là 97 người, chiếm 11,15%;  người dưới 40 tuổi là 268 người, chiếm 30,80%.

Trong số 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương, có 12 người thuộc khối cơ quan Đảng, tỉ lệ 6,09%; có 5 người thuộc khối cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp, tỉ lệ 2,54%; có 113 người thuộc khối cơ quan của Quốc hội, tỉ lệ 57,36%; có 17 người thuộc khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉ lệ 8,63%; 15 người thuộc Bộ Quốc phòng, tỉ lệ 7,61%; có 3 người thuộc Bộ Công an, tỉ lệ 1,52%; một người thuộc Kiểm toán Nhà nước và 31 người thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tỉ lệ 15,74%.

Trong số 673 người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương, có 310 người ứng cử là phụ nữ, tỉ lệ 46,06%; 187 người ứng cử là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ 27,79%; 90 người ứng cử là người ngoài Đảng, tỉ lệ 13,37%; 262 người ứng cử là người trẻ tuổi, tỉ lệ 38,93%; 6 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tái cử, tỉ lệ 9,96%.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm