Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều qua (10/4), tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban với BHXH 5 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng.
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, thời gian qua, Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị chỉ đạo liên quan đến tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN gồm: Công tác thu, phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài sản, hành chính; tăng cường thực hiện, quản lý dữ liệu; đảm bảo an toàn thông tin mạng trong toàn Ngành…

Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu, Giám đốc BHXH 5 tỉnh, thành phố báo cáo cụ thể về việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam thời gian qua, tập trung vào các khó khăn, vướng mắc và có các đề xuất cụ thể để tháo gỡ, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Báo cáo của lãnh đạo BHXH các địa phương cho biết, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam, thời gian qua, Đảng ủy, BHXH các tỉnh, thành phố đã kịp thời quán triệt, thực hiện, ban hành các Nghị quyết chuyên đề; đồng thời tham mưu chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố đã báo cáo cụ thể về công tác thu, phát triển người tham gia trong 3 tháng đầu năm; phối hợp thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT; công tác thanh tra, kiểm tra; chuyển đổi số; giải quyết chế độ chính sách, đẩy mạnh chi trả các chế độ không dùng tiền mặt…

Tuy nhiên, BHXH 5 địa phương cũng cho biết đều đang gặp không ít khó khăn trong công tác thu, phát triển người tham gia, xử lý chậm đóng; hệ thống phần mềm của Ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, nhưng một số phần mềm cần tiếp tục được nâng cấp, bổ sung; BHXH cấp quận, huyện đang thiếu cán bộ về CNTT…

Do đó, các địa phương đề nghị, BHXH Việt Nam cần tiếp tục có các hướng dẫn cụ thể hơn nữa nhất là trong quyết toán, giải quyết các chi phí tồn đọng trong khám chữa bệnh BHYT; hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ để phòng tránh rủi ro; nâng cao chất lượng các phần mềm…

Tại Hội nghị, Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Vụ Tài chính - Kế toán; Trung tâm CNTT, Trung tâm Truyền thông đã có ý kiến, tham mưu cho Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam trong công tác chỉ đạo thời gian tới. Các đơn vị đánh giá, qua theo dõi, thời gian qua, các địa phương đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo trong phát triển người tham gia, thu số tiền chậm đóng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, công tác truyền thông trong lĩnh vực BHXH, BHYT…

Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ chậm đóng vẫn còn cao; chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trên địa bàn còn yếu; hoạt động của tổ chức dịch vụ thu đạt hiệu quả chưa cao, nhất là trong phát triển người tham gia mới, số điểm thu, nhân viên thu đang giảm; việc rà soát dữ liệu thuế, tổ chức hội nghị khách hàng cần tiếp tục được tăng cường, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam…BHXH các địa phương cần tham mưu để đưa chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn; đồng thời cũng tham mưu để kiện toàn, nâng cao chất lượng của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu…

Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đã giải đáp ý kiến của BHXH các địa phương về một số vấn đề liên quan đến chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; quy chế tài chính; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, phần mềm nghiệp vụ để phòng tránh rủi ro; đồng thời yêu cầu lãnh đạo BHXH các địa phương tăng cường giải pháp nâng cao đạo đức công vụ và ý thức tuân thủ quy trình của CCVC, người lao động trong đơn vị.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh giá, BHXH các tỉnh, thành phố đã triển khai, tổ chức, vận dụng thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam. Các Nghị quyết đã đi vào hoạt động của Ngành, góp phần quan trọng để toàn Ngành hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về những tồn tại cần khắc phục thời gian gian tới, BHXH Việt Nam sẽ đánh giá để hoàn thiện các quy trình, thể chế kết hợp với ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả, phòng tránh rủi ro.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa đề nghị, Ban Thực hiện Chính sách BHYT chủ trì, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo, trình Ban cán sự Đảng ban hành Nghị quyết về tăng cường quản lý quỹ BHYT; Trung tâm CNTT khẩn trương hoàn thành các tính năng phần mềm để phục vụ quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; BHXH các tỉnh thường xuyên phân tích số liệu để kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh các chi phí, dấu hiệu bất thường trong công tác khám chữa bệnh BHYT…

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đánh giá cao các kết quả BHXH các địa phương trong triển khai các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam trong lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số. Dữ liệu của Ngành đã được xác thực với dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng chí Chu Mạnh Sinh đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật để nguồn dữ liệu này luôn “đúng đủ sạch sống”; đồng thời tổ chức khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ tốt người tham gia.

Kết thúc Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhận định, thời gian qua, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã kịp thời định hướng, bám sát các hoạt động của Ngành. Các Vụ, ban, BHXH các địa phương đã quyết liệt triển khai, toàn diện, nghiêm túc các Nghị quyết này, góp phần để toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh nhiều khó khăn. Trong quá trình triển khai các Nghị quyết không thể tránh khỏi những vướng mắc, phát sinh từ thực tế, vì vậy đề nghị các đơn vị chuyên môn sẽ tổng hợp trình Ban cán sự Đảng để nghiên cứu, thảo luận, cần thiết bổ sung, ban hành các chỉ đạo mới.

Về công tác thu, phát triển người tham gia, ông cũng đề nghị, tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt nghiêm túc, toàn diện hơn nữa Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam; đi kèm kiểm tra, giám sát. Về quản lý quỹ BHYT, các đơn vị nghiên cứu để tham mưu Ban Cán sự Đảng sớm ban hành Nghị quyết trong thời gian tới; tăng cường giao ban, báo cáo các vấn đề phát sinh để kịp thời đánh giá, giải quyết. Công tác cán bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác ngày càng chuyên sâu…