Ban Tuyên giáo địa phương cần nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị

(PLVN) - Ngày 5/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7/2019 bằng hình thức trực tuyến; thông tin những vấn đề thời sự tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước cũng như định hướng những nội dung quan trọng cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phân tích những kết quả, thành tựu và một số giải pháp, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... 

Trên cơ sở tình hình thực tiễn, ông Võ Văn Thưởng đề nghị các ban tuyên giáo địa phương cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị; hệ thống hóa, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; nâng cao chất lượng học tập nghị quyết để làm và vận dụng vào thực tiễn. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh cần phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với những trường hợp đảng viên, cán bộ vi phạm các quy định, điều lệ Đảng trong công tác và sinh hoạt... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm