BHXH Việt Nam: Hướng dẫn về việc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công văn số 967/BHXH-VP của BHXH Việt Nam gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa BHXH.
BHXH Việt Nam: Hướng dẫn về việc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa

Theo hướng dẫn, Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của ngành BHXH Việt Nam được lựa chọn dựa trên tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh ban hành kèm theo Công văn số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2023 của Văn phòng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu về việc chuyển tải ý nghĩa, nội dung của bộ nhận diện thương hiệu với 5 tinh thần cốt lõi: “Khoa học, hiệu quả, hiện đại, sẵn sàng và thân thiện”; thể hiện được tính chính trị của nền hành chính phục vụ, đơn giản, dễ hiểu, ấn tượng với đại chúng.

Mẫu Biển vẫy ngang.

Mẫu Biển vẫy ngang.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa BHXH cấp tỉnh/huyện với ứng dụng nội thất, ngoại thất theo hướng dẫn và hoàn thành trước ngày 30/5/2024.

Mẫu Biển vẫy ngang.

Mẫu Biển vẫy ngang.

Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ điều kiện thực tế về vị trí, diện tích, không gian của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của từng đơn vị, lựa chọn áp dụng Bảng hiệu ngang, Biển vẫy ngang, Bảng hiệu dọc tùy theo không gian và diện tích phù hợp.

Bảng hiệu dọc.

Bảng hiệu dọc.