Bình Định lên kế hoạch đấu giá các quỹ đất do tỉnh quản lý trong năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất trong năm 2024 đối với các quỹ đất do địa phương quản lý. Tổng diện tích đấu giá khoảng 171,7ha.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong năm 2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định được giao tổng số 26 quỹ đất đấu giá bao gồm 670 lô với tổng diện tích 29,46ha và Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh được giao 09 quỹ đất gồm 963 lô, với tổng diện tích đấu giá là 17,21ha. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cũng được giao 08 quỹ đất gồm 223 lô với tổng diện tích đấu giá: 125,03ha.

Theo kế hoạch dự kiến, năm 2024, tỉnh sẽ đấu giá thành công khoảng 690 lô đất với tổng số tiền dự kiến thu được là gần 5.000 tỷ đồng.

Qua đây, UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát xây dựng phương án và Quyết định đấu giá cũng như xác định giá khởi điểm trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất theo quy định và thời gian thực hiện đấu giá trong năm 2024.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật quỹ đất năm 2023 còn lại và các quỹ đất năm 2024 để kịp thời thực hiện các thủ tục có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất để thu ngân sách trong năm 2024.

Riêng với đất thực hiện dự án đầu tư, sau khi Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất được UBND tỉnh phê duyệt, các đơn vị tiến hành rà soát, lập các thủ tục có liên quan (Chủ trương đầu tư, tiêu chí đấu giá, phương án và quyết định đấu giá, xác định giá khởi điểm...) trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất theo đúng quy định./.

Đọc thêm