Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao thành quả 40 năm phát triển của Sở Tư pháp Thanh Hóa

(PLVN) - Trải qua 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao thành quả 40 năm phát triển của Sở Tư pháp Thanh Hóa

Ngày 17/5, Sở Tư pháp Thanh Hoá tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (17/5/1983 - 17/5/2023). Dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, ông Nguyễn Quang Thái Tổng cục trưởng tổng cục THADS, ông Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp một số tỉnh cùng các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hoá qua các thời kỳ.

Cách đây tròn 40 năm, ngày 17/5/1983 UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBTH thành lập hệ thống tổ chức tư pháp trong tỉnh, theo đó Sở Tư pháp Thanh Hoá chính thức được thành lập.

Trải qua 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sở Tư pháp ngày càng giữ vai trò nòng cốt là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá thực hiện công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện các văn bản QPPL, chung tay xây dựng nền tư pháp vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dân.

Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng Sở Tư pháp Thanh Hoá 40 năm thành lập

Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng Sở Tư pháp Thanh Hoá 40 năm thành lập

Trong thực hiện nhiệm vụ, Sở Tư pháp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt các lĩnh vực công tác của ngành như: xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Đặc biệt, vai trò tham mưu về các vấn đề pháp lý của Sở Tư pháp đối với chính quyền các cấp của tỉnh ngày càng hiệu quả. Sở Tư pháp luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ là người “gác cổng” về các vấn đề pháp lý cho hệ thống chính trị của tỉnh, từng bước tham mưu xây dựng và hoàn thiện các văn bản QPPL của địa phương trên các lĩnh vực. Tích cực phối hợp với các ngành, các cấp trong xây dựng, thẩm định và tham gia đóng góp ý kiến cho hàng nghìn văn bản QPPL để trình HĐND và UBND tỉnh ban hành; giúp UBND tỉnh đóng góp, tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân và các ngành, các cấp vào dự thảo Hiến pháp và nhiều Bộ Luật quan trọng. Đồng thời, tham mưu cho UBND các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc pháp luật, các tranh chấp, các vấn đề cấp bách, phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp Thanh Hóa đã đạt được trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất cao của cả hệ thống chính trị, trong đó, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã và đang được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới, có tính chiến lược, đột phá. Đây chính là thách thức và đồng thời cũng là cơ hội, vinh dự lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tin tưởng giao cho ngành Tư pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ để tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ; phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ngành Tư pháp Thanh Hoá

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ngành Tư pháp Thanh Hoá

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Tư pháp Thanh Hoá qua 40 năm xây dựng và phát triển, qua đó đã và đang tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu, là chỗ dựa tin cậy về mặt pháp lý cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Để tranh thủ cơ hội, biến thách thức, khó khăn thành điểm tựa cho sự phát triển, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp Thanh Hoá cần bám sát các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành Tư pháp và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ trưởng đề nghị ngành Tư pháp Thanh Hoá tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác tham mưu, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản. Đảm bảo gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến ngườ dân, doanh nghiệp. Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan tư pháp từ Tỉnh đến xã nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 20 cá nhân đã có nhiều công lao, thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành tư pháp; tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong quá trình 40 năm xây dựng và phát triển Sở Tư pháp. UBND tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân vì có nhiều đóng góp nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sở Tư pháp.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng kỷ niệm chương cho Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng
Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng kỷ niệm chương cho Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng
Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo ban ngành tỉnh Thanh Hoá

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo ban ngành tỉnh Thanh Hoá

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ngành Tư pháp Thanh Hoá

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ngành Tư pháp Thanh Hoá

Đọc thêm