Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc tại Sóc Trăng, Vĩnh Long

(PLO) -  Hôm nay (5/8), phát biểu tại các buổi làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Sóc Trăng và Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đạt được của hai địa phương trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự (THADS).

Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị ngành Tư pháp địa phương cần cố gắng phát huy tốt vai trò trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai minh bạch, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm được giao của ngành.

Tại Sóc Trăng, đón tiếp đoàn có Bí Thư tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể; ông Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) cùng lãnh đạo các sở ngành. Đón tiếp Đoàn công tác của Bộ Tư pháp tại Vĩnh Long có ông Trần Văn Rón, Bí thư tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; đại diện Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh và các sở ngành.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, trước những yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới, các địa phương cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm đánh giá, kiểm tra, đôn đốc tập huấn công tác hành chính tư pháp ở các cấp đảm bảo phục vụ tốt cho người dân. Đặc biệt, cần quan tâm hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thừa phát lại và luật sư.

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc tại Sóc Trăng, Vĩnh Long ảnh 1
Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu Tư pháp, THADS địa phương phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác

Phát huy sáng kiến, cách làm mới trong công tác tư pháp

Trên cơ sở đề nghị hai địa phương duy trì lịch làm việc hàng năm với Sở Tư pháp, nghiên cứu ưu tiên tăng thêm biên chế cho ngành, có cơ chế hỗ trợ thêm kinh phí, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp trong công tác thi hành án, Bộ trưởng lưu ý ngành Tư pháp địa phương cần xác định rõ công việc trọng tâm, nỗ lực hơn nữa trong công tác hoạt động của ngành; phát huy sáng kiến mới, cách làm mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ giao một cách nghiêm túc, trung thực.

Về công tác THADS, Bộ trưởng ghi nhận và chia sẻ những khó khăn với địa phương, bởi đó cũng là những khó khăn chung. Tuy nhiên, công tác thi hành án ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân, tổ chức nên cán bộ thực thi phải nghiên túc, không để ra sai sót, nếu cần thì xin ý kiến tham mưu chỉ đạo. Các đề xuất về chế độ chính sách trong khả năng của Bộ và Tổng cục sẽ hỗ trợ. Đồng thời, cần chú trọng vấn đề quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành.

Bộ trưởng yêu cầu ngành THADS địa phương cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa vai trò, vị trí của ngành trong lĩnh vực tư pháp, qua đó người dân hiểu biết thêm vai trò quan trọng của ngành. Ngoài ra, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng lưu ý địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp.

Báo cáo với Đoàn công tác về công tác tư pháp trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Sở Tư pháp Sóc Trăng cho biết, thời gian qua cơ quan tư pháp đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực về công tác Tư pháp. Trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2016 mà Bộ Tư pháp đã đề ra và chương trình công tác đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả trên các lĩnh vực công tác Tư pháp từ đầu năm đến nay đảm bảo yêu cầu, chất lượng, hiệu quả với thành tích đáng phấn khởi, các mặt công tác đã hoàn thành trên 75%. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở…

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc tại Sóc Trăng, Vĩnh Long ảnh 2
Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc với THADS Sóc Trăng

Về công tác THADS, ông Lê Trọng Nguyên - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sóc Trăng - cho biết, ngay từ đầu năm ngành THADS đã triển khai toàn diện các mặt công tác. Trong đó, đề ra nhiều biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh, như: đổi mới trong cách quản lý điều hành; quan tâm chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong giải quyết án để kiện toàn tổ chức... Từ đó, công tác THADS được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với tỉnh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ hơn nữa của Bộ Tư pháp. Về phía tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để ngành và địa phương cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị Bộ Tư pháp tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo đối với công tác tư pháp, nhất là lĩnh vực hộ tịch, công chứng, chứng thực, thủ tục hành chính còn hiệu lực để làm căn cứ áp dụng và làm căn cứ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương cho phù hợp.

Công tác Tư pháp, đóng góp đáng kể đến việc ổn định, phát triển kinh tế - xã hội

Tại Vĩnh Long, báo cáo tình hình công tác tư pháp và THADS ở địa phương, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh  cho biết, 6 tháng đầu năm 2016 địa phương đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn. Công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật ngày được nâng cao về chất lượng như: kịp thời xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hơn về chất lượng công tác tuyên truyền, tỷ lệ hòa giải ngày càng được nâng cao cả về số lẫn chất; công tác bổ trợ tư pháp có bước phát triển tốt, kế hoạch xã hội hóa bước đầu được đồng tình, ủng hộ.

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc tại Sóc Trăng, Vĩnh Long ảnh 3
Bộ trưởng Lê Thành Long trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long nhân chuyến công tác

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, huyện đã tổ chức tuyên truyền rộng khắp. Công tác tổ chức cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, cơ bản đã được kiện toàn, nâng cao về chất lượng, góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác Tư pháp trên địa bàn, đóng góp đáng kể đến việc ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nông thôn mới. Tuy nhiên, công tác hộ tịch mới được chuyển giao về huyện tuy còn nhiều bất cập nhưng Sở đã kịp thời thành lập đoàn thanh tra để chấn chỉnh, uốn nắn, tháo gỡ khó khăn nên về cơ bản đã đi vào nề nếp.

Về công tác THADS được quản lý, chỉ đạo, điều hành được tập trung chỉ đạo quyết liệt, lãnh đạo Cục thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo sâu sát nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.  Công tác tổ chức, cán bộ được lãnh đạo quan tâm, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình. Qua đó, tinh thần trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng lên, đề cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm