Bộ Tư pháp sẽ kiên quyết từ chối VBQPPL cản trở doanh nghiệp gia nhập thị trường

(PLO) - Theo Công văn mới được gửi hỏa tốc tới một số Bộ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, Bộ Tư pháp phải kiểm soát chặt chẽ việc quy định các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) của các Bộ thông qua hoạt động thẩm định.

"Có ý kiến rõ ràng và kiên quyết từ chối các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định về ĐKKD còn chung chung, chồng chéo, bất cập, không cụ thể, không lượng hóa, gây cản trở, khó khăn gia nhập thị trường của doanh nghiệp", Thủ tướng nêu rõ. "Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ".

Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong các vụ kiện đầu tư quốc tế, tranh chấp quốc tế; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp xử lý dứt điểm các vụ kiện ra các cơ quan tài phán quốc tế, nhất là những vụ việc phức tạp; tham mưu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp phòng ngừa khiếu kiện, tranh chấp đầu tư quốc tế; nâng cao vai trò và năng lực của cán bộ tư pháp trung ương, địa phương trong xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu để cải thiện chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp, trong đó chú trọng tới phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

"Bộ Tư pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp, nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thi hành án dân sự, lý lịch tư pháp; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là vụ việc phức tạp, kéo dài để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp", Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm