Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(PLVN) - Chiều 16/5, tại Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức Hội nghị Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 dưới sự chủ trì của Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương. 


Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Tư pháp năm 2018, Viện trưởng Nguyễn Văn Cương cho biết trong năm 2018, Bộ Tư pháp đã triển khai 45 nhiệm vụ khoa học (bao gồm 21 nhiệm vụ chuyển tiếp và 24 nhiệm vụ mở mới trong năm 2018. Đặc biệt, trong số 24 nhiệm vụ mở mới trong năm 2018 có 1 nhiệm vụ cấp quốc gia (Hội thảo khoa học cấp quốc gia), 19 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, 4 nhiệm vụ cấp cơ sở và 1 nhiệm vụ môi trường. 

Bên cạnh đó, ông Cương cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ khoa học này đã có những đóng góp vô cùng nổi bật. Cụ thể, công tác nghiên cứu khoa học của Bộ năm 2018 tiếp tục góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tiếp tục góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ nhiệm vụ hoàn thiện thể chế quản lý của Bộ, ngành; phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, ngành và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện bước chuyển hướng nghiên cứu để kịp thời cập nhất những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hệ thống pháp luật Việt Nam… 

Tuy vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế nhưng các nhiệm vụ nghiên cứu đã bám sát thực tiễn công tác và định hướng nghiên cứu, hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, có xác định rõ vấn đề cần nghiên cứu, xây dựng hệ thống nội dung nghiên cứu đảm bảo giải quyết trọn vẹn, thấu đáo vấn đề cần nghiên cứu đã đặt ra. Các nghiên cứu, tiếp tục giải mã bản chất và cơ chế thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực của Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các Tổ chức khoa học công nghệ trong Bộ Tư pháp đã hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ nghiên cứu được giao, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc… 

Ngoài ra, ông Cương cũng đưa ra những giải pháp trọng tâm trong năm 2019, như hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ khoa học của niên độ 2018 – 2019, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khoa học của niên độ 2019 – 2020; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu nhận diện những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với hệ thống pháp luật; phát huy vai trò của nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tư pháp trong việc tham gia xây dựng các đạo luật do Bộ tư pháp chủ trì soạn thảo…

Cũng trong buổi Hội thảo, các Đại diện Ban Chủ nhiệm Đề tài đã công bố kết quả nghiên cứu đối với một số nhiệm vụ khoa học cấp Bộ liên quan đến đánh giá cán bộ; quốc tịch; theo dõi thi hành pháp luật; khiếu nại, tố cáo trong THADS. Đồng thời các chuyên gia, đại biểu tham dự Hội nghị đã đưa ra những ý kiến nhận xét và đóng góp cho các Đề tài nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, gắn liền với nhu cầu thực tế và có tính ứng dụng cao.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm