Bộ Tư pháp triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

(PLO) - Ngày 28/3, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 Khoá XI. Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối  các cơ quan Trung ương đã trực tiếp truyền đạt các chuyên đề liên quan tại hội nghị. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Văn kiện Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lí luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm năm 2016 - 2020 và một số vấn đề quan trọng khác của Đảng. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp khẳng định: Tất cả các văn kiện của Trung ương đều liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, do đó toàn Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc các nội dung được truyền đạt để thực hiện nghiêm túc. 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng cần tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thảo luận các nội dung Nghị quyết Trung ương tại đơn vị mình cho tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; phải tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và đưa vào cuộc sống các văn kiện Nghị quyết của Trung ương. 

Sau khi hoàn thành bước triển khai nghiên cứu, quán triệt các nội dung Văn kiện Hội nghị Trung ương 10,  Đảng ủy Bộ Tư pháp yêu cầu các Ban của Đảng ủy phối hợp với các cấp ủy trong toàn Đảng bộ, đứng đầu là các đồng chí Bí thư cấp ủy; các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các đơn vị cần chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Đảng ủy; xây dựng kế hoạch và tiến hành chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương tại đơn vị mình. 

Đảng uỷ Bộ Tư pháp cũng cho biết, đối với công việc chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị đại hội đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020, hiện nay Ban Thường vụ Đảng ủy đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, các Đảng bộ, Chi bộ trong toàn Đảng bộ đang khẩn trương chuẩn bị xây dựng báo cáo và các công việc để tổ chức đại hội. 

Đã có Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức đại hội xong, 6 chi bộ đã duyệt xong báo cáo để chuẩn bị đại hội vào tháng 4; Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đã đại hội xong các chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm, Đảng bộ Văn phòng Bộ, Đảng bộ Học viện Tư pháp đang tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chọn, chỉ đạo Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp và Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tiến hành đại hội điểm trong tháng 4 tới. 

Do đó, cùng với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 10, Đảng bộ Bộ Tư pháp yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ cần bám sát các Chỉ thị, Hướng dẫn, Kế hoạch của Trung ương, của Đảng bộ để triển khai đúng quy định, quy trình của Đảng về Đại hội, phấn đấu từ nay đến tháng 6 sẽ đại hội xong cấp cơ sở, tháng 8 đại hội xong Đảng bộ Bộ Tư pháp. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm