Bộ Tư pháp: Yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc trong thời gian thực hiện giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh vừa ký ban hành văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,chống dịch bệnh Covid-19.

Văn bản nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp, nguy hiểm và sự ghi nhận liên tiếp các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở tại địa bàn TP Hà Nội tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà trong 15 ngày kể từ ngày 24/7/2021, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến làm việc tại trụ sở. Bố trí bộ phận ứng trực tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm số lượng không quá 1/3 (Văn phòng Bộ bố trí không quá 1/2) tổng số công chức, viên chức, người lao động của đơn vị

Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cấp thiết phải có ý kiến đồng ý của Lãnh đạo Bộ phụ trách và được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc điều hành, tổ chức công việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội bảo đảm sắp xếp thứ tự ưu tiên, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật.

Quán triệt, yêu cầu công chứcm viên chức và người lao động xác định rõ làm việc tại nhà trong khoảng thời gian này là thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phải đảm bảo chất lượng tiến độ công việc, đồng thời phải tuân thủ nghiêm các yêu

cầu về giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan y tế. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Bộ Tư pháp giao Cục Công nghệ thông tin: Bảo đảm phương tiện kỹ thuật và hạ tầng công nghệ đáp ứng yêu cầu triển khai công việc trên môi trường mạng; Hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động sử dụng hệ thống kỹ thuật và hạ tầng công nghệ hiện có, cài đặt các phần mềm, ứng dụng phục vụ giải quyết công việc; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai các giải pháp và các điều kiện để bảo đảm việc tổ chức các cuộc họp trực tuyến khi cần thiết.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm