Cà Mau quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

(PLVN) - Chiều nay (28/10), sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thay mặt Tỉnh ủy khóa XVI và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên hứa với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau "sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh, nỗ lực hết mình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Cà Mau quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế biển ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025) phát biểu bế mạc Đại hội (ảnh: Đại hội cung cấp).

Đồng thời, kế thừa kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ qua, tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các nguyên tắc, quy định của Đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, thật sự trong sạch, vững mạnh".

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khoá XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy khoá XV được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí Lê Quân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Huỳnh Quốc Việt – Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu tỉnh Cà Mau gồm 19 đồng chí (trong đó, 2 đại biểu dự khuyết), những đồng chí ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Cà Mau để bầu làm đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cà Mau quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế biển ảnh 2
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (ảnh: Đại hội cung cấp).

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đồng chí Nguyễn Tiến Hải -  Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI, (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới nỗ lực, phấn đấu thực hiện, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Cà Mau quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế biển ảnh 3
 Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ảnh: Đại hội cung cấp).

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khóa XVI, nhấn mạnh: Thành công của Đại hội, trước hết là nhờ sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự giúp đỡ thường xuyên, góp ý rất trách nhiệm, sâu sắc của các ban đảng Trung ương, của các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; sự đóng góp tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ hưu trí, trí thức, văn nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm