Căn cứ trả lương tại doanh nghiệp

(PLO) - Công ty Cổ phần Quốc tế Đồng Vượng (trụ sở tại Hà Nội) hoạt động về lĩnh vực xây dựng mỏ, ký hợp đồng thi công các hạng mục công trình đào chống lò, khai thác than cho các công ty than thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam. 

Đại diện Công ty, ông Nguyễn Xuân Cương hỏi, công nhân của Công ty làm việc trực tiếp trong hầm lò, thi công các hạng mục công trình đào chống lò, khai thác than... có được hưởng chế độ đối với công nhân làm việc trong hầm lò theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Công ty Cổ phần Quốc tế Đồng Vượng (Công ty Đồng Vượng) giao kết hợp đồng kinh tế thi công các hạng mục công trình đào chống lò, khai thác than… cho các Công ty Than thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam. Theo đó, các chế độ đối với người lao động nằm trong thỏa thuận giữa Công ty Đồng Vượng và các Công ty Than và được giải quyết theo hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa hai bên.

Vì vậy, người lao động của Công ty Đồng Vượng khi làm việc trực tiếp trong hầm lò, thi công các hạng mục công trình đào chống lò, khai thác than… được trả lương, các chế độ khác theo quy chế trả lương của Công ty Đồng Vượng.

Cùng chuyên mục
Trăm dâu đổ đầu… Chủ tịch huyện

Trăm dâu đổ đầu… Chủ tịch huyện

(PLVN) - Nếu thực hiện theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP, chỉ cần thực hiện quy định xử phạt những người xả rác bậy (mức phạt đến 7 triệu đồng) thì thẩm quyền thuộc về 705 Chủ tịch và 705 Trưởng Công an cấp huyện trên cả nước. Chỉ làm việc ký Quyết định xử phạt, 1.410 cán bộ này đã đủ mỏi tay.

Đọc thêm