Chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực

(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yêu cầu trên khi cùng Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp ở Hà Tĩnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chiều 6/7.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức thành công đại hội đảng các cấp cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Chỉ thị 35 và các văn bản của Trung ương rất sâu sát, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; sớm chủ động thành lập các ban, tiểu ban theo đúng hướng dẫn của Trung ương, đã thành lập các đoàn công tác, đôn đốc chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở.

Về nhiệm vụ tới đây, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Tỉnh cũng cần nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 của tỉnh; bổ sung sâu sắc, hoàn thiện cho Báo cáo chính trị thật tốt, có tính hành động và thực tiễn cao.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tập trung hơn khi góp ý, thực hiện các quy định, quy trình trong đại hội các cấp; chọn ra được cán bộ tốt, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có đức, có tài, phấn đấu cơ cấu cán bộ nữ trẻ có chất lượng. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm