Gương sáng Pháp luật

Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”: Lan tỏa tinh thần cống hiến của các tầng lớp trong xã hội

(PLVN) -Trong không khí đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” của Báo Pháp luật Việt Nam là một sáng kiến nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật.

Thông qua chương trình lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương, sự nỗ lực của công dân và cán bộ, công chức, người lao động trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam.

Một cuộc họp của Hội đồng bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” năm 2023. (Ảnh PV).

Một cuộc họp của Hội đồng bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” năm 2023. (Ảnh PV).

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật

Chương trình lần đầu được tổ chức năm 2021 đã tôn vinh 50 “Gương sáng Pháp luật” là những tấm gương điển hình trên nhiều lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Tiếp nối thành công và ý nghĩa của Chương trình năm 2021, năm nay, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tiếp tục phát động Chương trình bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (lần thứ hai) và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các Bộ, ngành, địa phương.

Theo đánh giá của các Bộ, ngành, địa phương, các cá nhân được vinh danh không chỉ nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của bản thân mà còn nâng cao trách nhiệm trong việc hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân dân và dạy bảo con cháu luôn chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bởi vậy, đây là Chương trình vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang quyết tâm và đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật cũng nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật; đồng thời góp phần ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong bộ máy nhà nước nói riêng cũng như trong xã hội nói chung.

Thông qua những tấm gương sáng, những nhân vật điển hình, Chương trình đã góp phần lan tỏa, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Nâng cao trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng

Có thể nói, hơn 150 nhân vật được tìm hiểu và đăng tải trên các ấn phẩm của Báo PLVN trong năm 2022 và 2023 đều xứng đáng được vinh danh “Gương sáng Pháp luật”, bởi những việc làm của họ không phải chỉ hướng đến những giải thưởng, những Huân, Huy chương hay tấm Bằng khen, danh hiệu mà quan trọng hơn là thông qua những những việc làm, họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới mọi người: đó là tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” trong việc xây dựng, thực thi và chấp hành pháp luật. Đó còn là những hình ảnh đẹp về trách nhiệm của công dân đối với đất nước và cộng đồng.

“Chương trình “Gương sáng Pháp luật” cũng là cơ hội thuận lợi để chúng ta cổ vũ cho những điều tốt đẹp, có ý nghĩa đối với cuộc sống; tạo ra một môi trường xã hội lành mạnh, góp phần chấn hưng đạo đức dân tộc. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có một luận điểm rất quan trọng, đó là phải tìm cho được những giải pháp đột phá để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, xuống cấp về đạo đức. Và Chương trình “Gương sáng Pháp luật” đã góp phần tích cực vào nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân để chấn hưng đạo đức dân tộc, trước hết là đạo đức trong Đảng… Cho nên có thể nhìn cuộc thi như một sự thống nhất, đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân và phép nước” - GS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương (là 1 trong 50 Gương sáng Pháp luật được vinh danh trong Chương trình năm 2021) chia sẻ.

Cũng vinh dự là 1 trong 50 Gương sáng Pháp luật được vinh danh trong Chương trình năm 2021, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, trong điều kiện đất nước ta đang xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, nhiều vấn đề vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Để xây dựng thành công một Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thì nhân dân phải có kiến thức và đồng thuận tham gia. Chương trình của Báo PLVN là sáng kiến rất tốt để huy động mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần xã hội có thể đóng góp ý kiến. Và sự tôn vinh các Gương sáng Pháp luật chính là một cách động viên, một cách thu hút để mọi người dân tham gia một cách tích cực và tự giác hơn.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Luôn sống xứng đáng với danh hiệu đã được trao tặng

Nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN, là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, do đó mọi công dân đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Là một đảng viên có nhiều tuổi Đảng, tôi rất thấm thía điều đó, nhất là tôi có thâm niên cao nhất trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ (hơn 30 năm - PV) nên càng phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2021, tôi vinh dự được bình chọn là một trong những gương sáng pháp luật trong Chương trình do Bộ Tư pháp chỉ đạo Báo PLVN tổ chức, tôi lại càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Để xáng đáng với điều được vinh danh, trong thời gian qua, vốn đã là người luôn chấp hành pháp luật, tôi lại càng phải chấp hành đúng và gương mẫu hơn nữa. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn vận động, giáo dục vợ và các con, cháu không làm điều gì trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong sinh hoạt Đảng thì luôn luôn là người mẫu mực thực hiện các Nghị quyết của Đảng… Vì vậy năm qua, tôi vẫn giữ được danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và cũng được Đảng khen thưởng.

Mừng hơn nữa là trong năm qua, tôi được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bình chọn là 1 trong 5 đại biểu của Mặt trận trong toàn quốc được cử đi dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong những niềm vui đó có sự đóng góp quan trọng của Báo PLVN đã tin tưởng, vinh danh tôi là gương sáng và tôi luôn ý thức làm sao để cố gắng hết sức, sống xứng đáng với danh hiệu đã được trao tặng; đã làm tốt càng phải càng làm tốt hơn nữa.

Tôi năm nay đã 87 tuổi, nhưng khi còn sức khỏe, còn trí tuệ thì tôi còn phục vụ cho công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Vân Anh (ghi)

Đọc thêm