Chuyển địa điểm hoạt động của bộ phận Một cửa thành phố Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  UBND thành phố Lào Cai vừa có thông báo và đề nghị kết thúc hoạt động của Bộ phận Một cửa thành phố tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
Từ ngày 1/7/2024, Bộ phận Một cửa thành phố Lào Cai sẽ chuyển về hoạt động duy nhất tại tầng 1, trụ sở HĐND và UBND thành phố
Từ ngày 1/7/2024, Bộ phận Một cửa thành phố Lào Cai sẽ chuyển về hoạt động duy nhất tại tầng 1, trụ sở HĐND và UBND thành phố

Ngày 18/6/2024, UBND thành phố Lào Cai đã quyết định thành lập Bộ phận Một cửa thành phố, đặt tại trụ sở HĐND và UBND thành phố Lào Cai và bắt đầu hoạt động từ ngày 20/6/2024.

Theo đó, từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024, Bộ phận Một cửa thành phố hoạt động tại 2 địa điểm là tầng 2, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai và tầng 1, trụ sở HĐND và UBND thành phố Lào Cai.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2024, Bộ phận Một cửa thành phố Lào Cai sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài sản hiện trạng và dừng hẳn hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để hoạt động tại một địa chỉ duy nhất là tầng 1, trụ sở HĐND và UBND thành phố.

Trước đó, từ ngày 15/11/2021, bộ phận Một cửa UBND thành phố Lào Cai được chuyển đến hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai./.

Đọc thêm