Chuyển giao việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

(PLO) - Lễ chuyển giao việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (LS) từ Bộ Tư pháp sang Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) đã diễn ra sáng qua (29/11) tại Bắc Ninh. 

Chuyển giao việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Chúc mừng sự kiện này, thay mặt Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn nhận định: “Việc chuyển giao kiểm tra kết quả tập sự hành nghề LS từ Bộ Tư pháp sang LĐLSVN thể hiện sự tin tưởng đối với hoạt động tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của LS Việt Nam, nhất là LĐLSVN”. 

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, mặc dù có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn trong giám sát tập sự, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề LS nhưng thực tiễn chất lượng tập sự hành nghề LS và người tập sự hành nghề LS chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến nghề LS. Vì vậy, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật LS đã đưa ra nhiều qui định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tập sự, gắn nhiều hơn với thực hành nghề trong thực tế. 

Cụ thể, Khoản 2 Điều 15 của Luật qui định: “LĐLSVN có trách nhiệm kiểm tra kết quả tập sự hành nghề LS”, thể hiện vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của LS, nhất là của LĐLSVN trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Để triển khai qui định này, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 19/2013/TT-BTP (ngày 28/11/2013) hướng dẫn tập sự hành nghề LS (sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2014).

Do đó, Thứ trưởng hy vọng với kinh nghiệm của các LS, sự tham gia nhiệt tình của các Đoàn LS, sự chỉ đạo của LĐLSVN, công tác kiểm tra sẽ có nhiều điểm mới, phục vụ đắc lực cho đội ngũ LS, mạnh về số lượng và tăng cường về chất lượng. Trước mắt, Bộ Tư pháp mong Liên đoàn phối hợp với Bộ để tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề LS trong năm 2013 và thực hiện nhuần nhuyễn hơn công tác phối hợp giữa công tác quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và hoạt động tự quản của Liên đoàn trong quản lý, phát triển đội ngũ và nghề LS.

Vui mừng nhận trọng trách lớn này, Chủ tịch LĐLSVN Lê Thúc Anh bày tỏ: “Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nên tin tưởng Liên đoàn sẽ làm tốt để nâng cao trình độ LS Việt Nam ngang tầm khu vực và vươn ra thế giới. Để thực hiện mục tiêu đó thì bên cạnh việc đào tạo LS, giai đoạn tập sự hành nghề LS cũng rất quan trọng”. 

Chủ tịch LĐLSVN cảm ơn Bộ Tư pháp nhiều năm qua có công xây dựng, đào tạo đội ngũ LS Việt Nam và hy vọng Liên đoàn sẽ học tập được những kinh nghiệm của Bộ Tư pháp trong hoạt động chỉ đạo và thực hiện kiểm tra kết quả tập sự hành nghề LS. Chủ tịch LĐLSVN cũng mong Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm theo dõi, giúp đỡ Liên đoàn trong thực hiện nhiệm vụ này để Liên đoàn cùng Bộ Tư pháp tiếp tục xây dựng đội ngũ LS Việt Nam vững mạnh, trong sạch, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm