Công khai hơn 2.026 đơn vị nợ thuế, phí và nghĩa vụ tài chính về đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cục Thuế Hà Nội vừa công khai 2.026 đơn vị nợ thuế, phí và tiền chậm nộp liên quan; nghĩa vụ tài chính về đất với số tiền hơn 6.387 tỷ đồng.

Công khai hơn 2.026 đơn vị nợ thuế, phí và nghĩa vụ tài chính về đất

Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, nNhằm tạo điều kiện để người nộp thuế có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ tài chính đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 02/2021/NQ-CP của Chính phủ, Cục Thuế TP Hà Nội luôn chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, triển khai khẩn trương, tuyên truyên và hướng dẫn NNT thực hiện Nghị định số 52/2021 NĐ-CP ngày 19/04/2024 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bênh Covid19.

Công tác quản lý nợ trong những năm qua đã được Cục Thuế TP Hà Nội triển khai rất quyết liệt theo đúng quy định, quy trình trên cơ sở phân loại đối tượng nộp thuế để áp dụng các biện pháp đôn đốc, quản lý nợ phù hợp.

Bên cạnh việc đôn đốc và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định, Cục Thuế Hà Nội cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế. Tổ chức các buổi làm việc, đối thoại với các đơn vị nợ thuế để đôn đốc thu nợ cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ người nộp thuế. Qua đó, kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế có thể khơi thông hoạt động sản xuất kinh doanh, có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước bằng các biện pháp gia hạn, nộp dần tiền nợ thuế.

Đối với các khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, Cục Thuế TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương, các Sở ban ngành của TP hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.Với các doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh, Cục Thuế đã triển khai kịp thời các chính sách giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định đối với người nộp thuế.

Triển khai thực hiện Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, Cục Thuế TP Hà Nội luôn triển khai đầy đủ và kịp thời các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Một trong những điểm mới của Luật quản lý thuế NNT cần lưu ý đó là trường hợp quyết định cưỡng chế đối với một số biện pháp chưa hết hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan thuế có đủ thông tin, điều kiện thì được phép thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo.

Đối với các trường hợp nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành, Cục thuế TP Hà Nội sẽ tiến hành công khai nợ thuế khi đảm bảo CQT đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ, doanh nghiệp không có phát sinh vướng mắc hoặc khiếu kiện, khiếu nại.

Năm 2021, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục thực hiện công khai nợ thuế đối với 2.026 NNT với số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất:  6.387.468 triệu đồng, gồm: 1.496 NNT có số thuế nợ khả năng thu:  5.748.999 triệu đồng và 530 NNT có số nợ thuế khó thu:  638.469  triệu đồng.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, đây là các trường hợp Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện công khai nợ thuế năm trước, qua rà soát đến thời điểm hiện tại NNT còn vẫn còn nợ thuế. Việc thực hiện được đăng tải trên Website Cục thuế TP Hà Nội. Riêng đối NNT có số tiền nợ thuế  -  nợ có khả năng thu trên 5 tỷ sẽ thực hiện đăng công khai tại trang Web của Tổng cục thuế theo công văn 774/ TCT-QLN ngày 22/03/2021 của Tổng cục thuế.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm