105 thành phố, thị xã trên cả nước sẽ không được phân lô, bán nền từ ngày 1/1/2025

Quy định về việc phân lô, bán nền trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành. Kể từ ngày 1/1/2025, Luật sẽ có hiệu lực thi hành.
105 thành phố, thị xã trên cả nước sẽ không được phân lô, bán nền từ ngày 1/1/2025

Đọc thêm