6 Chủ tịch UBND huyện, thị và thành phố ở Quảng Ngãi bị phê bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn gửi các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.
6 chủ tịch huyện, thị xã, thành phố ở Quảng Ngãi bị phê bình vì chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.
6 chủ tịch huyện, thị xã, thành phố ở Quảng Ngãi bị phê bình vì chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi vì chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quy định về thời gian, trình tự thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Đồng thời thiếu cương quyết trong xử lý trách nhiệm công chức, nhất là công chức địa chính thường xuyên để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài trong phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân.

Cụ thể, huyện Bình Sơn có 138 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào Phòng TNMT, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã Bình Châu, Bình Hiệp, Bình Long, Bình Hải, Bình Trị, Bình Tân Phú, Bình Khương.

Huyện Sơn Tịnh có 38 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào UBND các xã Tịnh Hà, Tịnh Thọ, Tịnh Giang, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Phong.

Huyện Mộ Đức có 23 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào Phòng Kinh tế hạ tầng và UBND các xã Đức Minh, Đức Lợi. Huyện Nghĩa Hành có 17 hồ sợ chậm phối hợp, tập trung chủ yếu vào UBND xã Hành Phước.

Thị xã Đức Phổ có 32 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào Phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường Phổ Thạnh, Phổ Cường, Phổ Phong và Phổ Khánh.

Thành phố Quảng Ngãi có 37 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào UBND các xã, phường Tịnh Khê, Tịnh Ấn Đông và Nghĩa Chánh.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức có liên quan.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các lãnh đạo của 6 địa phương khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp giải quyết dứt điểm hồ sơ bị chậm trễ; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/5/2024.

Đọc thêm