Phê duyệt 2 gói thầu dự án Cải tạo nâng cấp tuyến kênh tiêu Cầu Tây – Đại Chu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn, phi tư vấn dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Cầu Tây - Đại Chu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Ảnh minh họa (Nguồn: Vietnam Business Forum)
Ảnh minh họa (Nguồn: Vietnam Business Forum)

Theo quyết định, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 2 gói thầu là Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (gói thầu số 03) và Trích đo bản đồ địa chính (gói thầu số 04).

Gói thầu số 03 có giá là 650.521.000 đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng còn gói thầu số 04 có giá là 115.754.000 đồng và được chỉ định thầu rút gọn. Nguồn vốn là vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 4/2024.

Đọc thêm