Cục Bổ trợ tư pháp: Đẩy mạnh xã hội hóa

(PLO) - Hôm qua (30/1), tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác bổ trợ tư pháp năm 2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đặc biệt yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp.
Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền trao Bằng khen cho Cục Bổ trợ Tư pháp
Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền trao Bằng khen cho Cục Bổ trợ Tư pháp
Báo cáo công tác năm 2014 cho thấy, công tác BTTP đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp, triển khai cơ bản đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao, Cục BTTP đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ Kế hoạch công tác đề ra và hoàn thành vượt mức nhiều nhiệm vụ ngoài chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo về chất lượng, tiến độ. 
Về công tác xây dựng thể chế, đã ban hành được 10 văn bản, đang xây dựng và trình cấp có thẩm quyền 14 văn bản, trong đó vượt mức chỉ tiêu Kế hoạch 8 văn bản. Đặc biệt, có nhiệm vụ mới được giao đột xuất, có tính chất khó, phức tạp, phải làm trong thời gian ngắn nhưng Cục đã hoàn thành nhiệm vụ đúng yêu cầu.
Công tác triển khai các văn bản, đề án cũng được Cục tiếp tục quan tâm chỉ đạo nên trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực giám định, đã có sự chuyển biến nhất định trong nhận thức của các Bộ, ngành, địa phương. Cục chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước, giải quyết hết các kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương. 
Đáng chú ý, Cục thực hiện cấp phép khoảng 2.200 chứng chỉ hành nghề, giấy phép trong lĩnh vực BTTP mà không để xảy ra khiếu nại, tố cáo hay các hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu. 
Tuy nhiên, công tác BTTP năm 2014 vẫn còn tồn tại một số hạn chế và về phần mình, Cục BTTP thẳng thắn thừa nhận chưa thật sự quyết liệt tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong công tác quản lý nhà nước đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ngoài ra, công tác hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết kiến nghị của địa phương dù có nhiều cố gắng, nỗ lực nhưng đôi khi chưa bảo đảm về thời gian và chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu của địa phương, cơ sở.
Năm 2015, Cục sẽ tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng văn bản, đề án, trong đó sẽ xây dựng Dự án Luật Đấu giá tài sản cũng như triển khai các văn bản, đề án mới được ban hành. Đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước, đáng chú ý Cục sẽ rà soát nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong các lĩnh vực BTTP. 
Các đại biểu tham dự thì đề nghị nhiều nhiệm vụ khác như hỗ trợ Liên đoàn Luật sư tổ chức thành công Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ hai, ban hành Quy chế phối hợp giữa Pháp y ngành Công an và ngành Y tế, tiếp tục xem xét trình Đề án liên thông thủ tục hành chính về công chứng, nghiên cứu đề xuất về quyền trưng cầu giám định của bị can, bị cáo…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền nhiệt liệt chúc mừng những thành tích quan trọng của Cục trong năm qua, được ghi nhận bằng việc vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong năm 2015 Thứ trưởng đề nghị Cục bám sát những chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2015, nhất là tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương này. 
Theo Thứ trưởng, các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là hoàn thiện thể chế về các lĩnh vực BTTP, đặc biệt là Luật Đấu giá tài sản; tổ chức thi hành tốt các văn bản pháp luật về công chứng, luật sư, giám định tư pháp, trọng tài thương mại; nghiên cứu đề xuất các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước; công bố kịp thời các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp... 

Đọc thêm