Đại hội phải bầu được các đồng chí có phẩm chất, trí tuệ, tạo đột phá cho nhiệm kỳ mới

(PLVN) - Đó là yêu cầu của Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tại Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình (huyện Đầm Hà). 

Trong 2 ngày 5-6/3, Đảng bộ xã Tân Bình (Đầm Hà, Quảng Ninh) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội phải bầu được các đồng chí có phẩm chất, trí tuệ, tạo đột phá cho nhiệm kỳ mới ảnh 1
 Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Đảng bộ huyện Đầm Hà là một trong 3 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, được tin tưởng, lựa chọn tổ chức đại hội đảng bộ điểm. Đối với đảng bộ cấp cơ sở, Đảng bộ xã Tân Bình là một trong 2 đảng bộ cơ sở của huyện Đầm Hà được lựa chọn tổ chức đại hội điểm và đến thời điểm này cũng là một trong hai đảng bộ xã/phường đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức đại hội.

Việc được lựa chọn tổ chức đại hội điểm là vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu trách nhiệm rất cao, nhất là việc xây dựng, thảo luận và quyết nghị chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Đây là điểm mới, lần đầu tiên được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo đưa vào nội dung của đại hội. 

Gợi mở về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Tân Bình cần tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ chính. Một là, phải coi trọng, gìn giữ và phát huy vốn rừng, cảnh quan thiên nhiên, cùng bản sắc văn hóa địa phương, gắn với các mô hình tổ chức lại sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch, có các dự án động lực để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Hai là, tập trung phát triển giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề cho lao động trẻ, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên, cho lao động xã. Tạo việc làm mới cho lao động, nhất là cung ứng cho ngành Than, các khu kinh tế, khu công nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư tại Quảng Ninh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.  

Ba là, khai thác thật tốt quỹ đất nằm trên trục Quốc lộ 18 và trục cao tốc mới của tỉnh, để tìm kiếm các nhà đầu tư mới. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn quỹ đất, quỹ rừng. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững.

Bốn là, xây dựng hệ thống chính trị của xã, trong đó Đảng bộ và các chi bộ là hạt nhân phải thật sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Xây dựng khối đoàn kết trong cả hệ thống chính trị. Chăm lo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ từ cơ sở. Quan tâm chăm lo, phát triển lớp đảng viên mới, đảm bảo sự kế tiếp liên tục của mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu, là động lực cho sự phát triển mới.  

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Bình đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng bộ xã đã ban hành 65 nghị quyết, 21 chương trình hành động, 78 kế hoạch, 78 kết luận, cùng nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ.

Hầu hết những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI đã được khắc phục, giải quyết. Sự đồng thuận của nhân dân tiếp tục tăng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt, thực hiện có hiệu quả.

Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, từ năm 2018, Tân Bình đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, trên 70% số thôn đã thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đạt 49,4 triệu đồng/người vào năm 2019, tăng 16,3 triệu đồng so với năm 2015. Toàn xã hiện còn 4 hộ nghèo (chiếm 0,3%), 22 hộ cận nghèo (chiếm 1,7%), không có hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Đảng bộ xã đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; 1 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã và 1 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch MTTQ xã; nhất thể hóa 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn.

Đại hội phải bầu được các đồng chí có phẩm chất, trí tuệ, tạo đột phá cho nhiệm kỳ mới ảnh 2

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên làm việc ngày 5/3, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Đại hội cũng đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Trường được bầu tái đắc cử là Bí thư Đảng ủy xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Bình khóa XVII, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. 

Hôm nay - 6/3, Đại hội tiếp tục làm việc để thông qua một số nội dung quan trọng theo quy trình Đại hội và bế mạc.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình, huyện Đầm Hà tiếp tục rút kinh nghiệm để các đại hội đảng bộ cấp xã tổ chức tới đây đảm bảo thực hiện đúng quy trình, dân chủ, phát huy tinh thần đổi mới. Qua đó, tạo sự chuẩn bị tốt nhất để Đầm Hà tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành công.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm