Đại tướng Phan Văn Giang: Toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo bước đột phá mạnh mẽ

(PLVN) -  Năm 2024, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh toàn quân cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024.
Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu thăm quan khu trưng bày trang thiết bị kỹ thuật tại Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023. Ảnh: Mạnh Hùng
Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu thăm quan khu trưng bày trang thiết bị kỹ thuật tại Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023. Ảnh: Mạnh Hùng

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 được Đại tướng Phan Văn Giang nêu lên trong bài viết “Quán triệt nghị quyết của Quân ủy Trung ương, toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024” đăng trên Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng nhân dịp đầu năm mới.

Năm 2023 có nhiều đột phá

Theo Đại tướng, năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, toàn quân thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện chính trị - xã hội của đất nước cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại thực chất, sâu rộng, hiệu quả, vị thế, uy tín của đất nước tiếp tục được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi và thời cơ, nước ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những hạn chế, khuyết điểm của ta để đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Thời tiết, khí hậu bất thường, mưa lũ, sạt lở đất, hỏa hoạn, cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng ở một số địa phương. Việc điều chỉnh tổ chức Quân đội đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao về công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách,... Trong bối cảnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; trong đó, nhiều lĩnh vực có bước đột phá.

Nổi bật là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, nắm vững và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng… Trình Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; cho ý kiến dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; trình Chính phủ 07 nghị định; ban hành theo thẩm quyền 158 thông tư, văn bản quy định chi tiết và thực hiện biện pháp quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,...

Tập trung thực hiện tốt ba đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nhiệm vụ, giải pháp “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; giải thể, sáp nhập, điều chuyển, thành lập mới trên 1.400 tổ chức. Chất lượng huấn luyện có nhiều tiến bộ, sát nhiệm vụ, tình huống, đối tượng tác chiến, bộ đội sử dụng thành thạo, làm chủ trang bị, vũ khí, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại…

Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai thực hiện toàn diện, bảo đảm kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng, cơ yếu, khoa học quân sự được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý chất độc đi-ô-xin, rà phá bom, mìn,...

Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, năm 2024, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột quân sự Nga - U-crai-na, tình hình Trung Đông, châu Phi, eo biển Đài Loan, bán đảo Triều Tiên, Mi-an-ma và một số khu vực tác động sâu sắc đến hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển toàn cầu.

Trong nước diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, thúc đẩy hình thành “xã hội dân sự”, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước tình hình đó, toàn quân cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Hai là, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Bốn là, tiếp tục mở rộng, nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Năm là, coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Toàn quân tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đại tướng cũng nhấn mạnh: “Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Toàn quân phấn đấu cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tạo sức mạnh mới, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, với kết quả cao hơn năm 2023”.

Đọc thêm