Đảm bảo ngày hội bầu cử an toàn, dân chủ

(PLVN) - Ngày 5/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Quốc hội (VPQH), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu cần đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, trong năm qua, VPQH đã có những tiến bộ vượt bậc trong thực hiện nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc và phát huy cao độ sự năng động, sáng tạo để nghiên cứu, đề xuất, tham mưu nhiều nội dung quan trọng, trong đó có những vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, cùng các giải pháp linh hoạt, phù hợp để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Theo Chủ tịch QH, năm 2021 là năm chuyển giao nhiệm kỳ, trong đó có chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ QH, trong bối cảnh nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn như đối phó với dịch bệnh Covid-19… Từ đó cho thấy nhiệm vụ của năm nay là rất nặng nề và có tính đặc thù, đòi hỏi VPQH phải rất nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn nữa thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà VPQH đặt ra, Chủ tịch QH đề nghị, VPQH cần tập trung làm tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XIV nhằm phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả, thành tựu đã đạt được, chỉ ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, làm cơ sở cho việc tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm của QH Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của QH, tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của QH Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. 

Bên cạnh đó, phối hợp tham mưu, phục vụ Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ QH chuẩn bị tốt và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm sự kiện chính trị trọng đại này được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Trong đó, cần lưu ý triển khai các quy định có liên quan của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 9; chú ý công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm thu hút và đề cao hơn nữa trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia bầu cử đầy đủ.

Một nhiệm vụ nữa được Chủ tịch QH nhấn mạnh là “then chốt”, “hàng đầu” là vấn đề cần tiếp tục đề cao việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức thật sự “tinh” cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức chính trị để có điều kiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu, đẩy mạnh nhiều hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của QH, các cơ quan của QH, các đại biểu QH, sớm xây dựng, hoàn thiện QH điện tử cũng như VPQH điện tử.

Nhân dịp này, VPQH tổ chức lễ trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các danh hiệu thi đua tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020 VPQH đã chủ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và phục vụ QH tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9 và thứ 10 chia 2 đợt và kết hợp họp trực tuyến với họp tập trung, bảo đảm kỳ họp được khai mạc đúng thời gian quy định.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp của VPQH tiếp tục có những cải tiến trên tinh thần bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, tăng tính chủ động, sáng tạo, phục vụ QH kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp; góp phần hoàn thiện và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm