Đánh giá thêm về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh vì “mọi thứ không trải hoa hồng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chủ tịch Quốc hội đề nghị khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sáng nay (13/7).

Nêu ý kiến về các nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các báo cáo của Chính phủ cũng như của cơ quan thẩm tra có chất lượng tốt, bám sát các nghị quyết và cơ bản phù hợp với tình hình thực tế. Theo Chủ tịch Quốc hội đây là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi báo cáo sang các cơ quan của Quốc hội từ rất sớm. Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội vào cuộc từ sớm từ xa. Đây là bài học kinh nghiệm cần phát huy trong thời gian tới.

Đánh giá thêm về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh vì “mọi thứ không trải hoa hồng” ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tuy nhiên, nội dung các báo cáo của Chính phủ, báo cáo của cơ quan thẩm tra cần chắt lọc, sắc sảo hơn nữa, cần đánh giá sát, đúng và làm nổi bật thành tựu của 4 năm nhiệm kỳ khóa XIV cũng như sự “vượt khó” của năm 2020. Bên cạnh đó, cũng cần làm rõ thêm những vướng mắc, khó khăn khi vận hành cơ chế mới của đầu tư công.

Thực tế cho thấy sau khi sửa Luật Đầu tư công kết hợp với công tác điều hành thì tỷ lệ giải ngân năm 2020 rất cao, đạt 97- 98%. Cơ cấu thu – chi ngân sách rất tích cực. Nhiều địa phương có tỷ lệ thu nội địa rất cao như Hà Nội đạt tới 93%. Chi thường xuyên giảm rất mạnh, có những thời điểm giảm xuống dưới 62%, 60%, một số địa phương làm rất tốt vấn đề này như Hà Nội bảo đảm chi thường xuyên – chi đầu tư phát triển là 50% - 50%, Quảng Ninh là 49% - 51%...

“Tại sao các địa phương này làm được như vậy? Còn cả nước vẫn chi thường xuyên vẫn rất cao. Chúng ta phải phân tích, đánh giá kỹ để lan tỏa ra các địa phương khác”, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề.

Tới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại các quan điểm, mục tiêu Trung ương đã thống nhất, trong đó nhấn mạnh các yếu tố nhanh, bền vững, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn là mục tiêu hàng đầu, bảo đảm an ninh tài chính, an toàn nợ công, không để nợ xấu quay trở lại, đây là thách thức lớn trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Lưu ý “mọi thứ không trải hoa hồng”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá thêm về chất lượng tăng trưởng, năng suất, sức cạnh tranh, hiệu quả, vấn đề văn hóa, con người, khoa học, công nghệ, tính tự chủ của nền kinh tế; cân đối hơn nữa đánh giá về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, tư pháp…

Về các giải pháp, phải bàn kỹ định hướng, phương hướng tổ chức thực hiện như thế nào. Về thể chế, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trước hết phải thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng tại Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Đây là vấn đề rất lớn nhưng báo cáo của Chính phủ chưa đề cập, nhất là những điểm mới như công nghiệp 4.0. Người đứng đầu Quốc hội nhắc, nếu rà soát lại luật, nghị định, thông tư hướng dẫn thì còn rất nhiều vấn đề và cần khắc phục khuynh hướng bảo thủ, thấy sai mà không sửa và cứ kêu, đổ thừa cho cơ chế...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm