Đẩy nhanh tiến độ Đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ di tích Cố đô Hoa Lư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị phối hợp hoàn thiện Đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.

Theo Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là đồ án với khối lượng khảo sát, phạm vi nghiên cứu rộng, có tầm ảnh hưởng cũng như tác động lớn tới định hướng xây dựng đô thị di sản, phát triển công nghiệp văn hoá, không gian văn hoá của tỉnh.

Hiện nay, đơn vị tư vấn đã sơ bộ hoàn thiện phương án tổng thể, báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên, nội dung đồ án vẫn còn một số vấn đề cần xem xét, hoàn thiện. Nhằm đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh đồ án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Xây dựng tích cực phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Bố trí phân công lãnh đạo đơn vị, cán bộ chuyên môn có trách nhiệm, trực tiếp phụ trách theo dõi đồ án nêu trên, thường xuyên cập nhật, liên hệ, phối hợp với bộ phận chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao, đơn vị tư vấn để theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai quy hoạch, kịp thời có ý kiến thống nhất bằng văn bản trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án.

Đồng thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đề đồ án quy hoạch đạt chất lượng cao nhất và đảm bảo tiến độ.

Trên cơ sở định hướng các quy hoạch xây dựng đô thị (điều chỉnh quy hoạch chung, phân khu, chi tiết) đang thực hiện thuộc địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Rà soát, xác định, thống nhất các khu vực phát triển đô thị để tránh trùng lặp, xung đột với Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh cũng yêu cầu, Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên bám sát, chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch chủ động, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng rà soát, thống nhất phạm vi, nội dung trong quá trình hoàn thiện đồ án, tránh xảy ra xung đột với các quy hoạch có liên quan đang xây dựng và được phê duyệt.

Đọc thêm