Đề xuất sửa đổi quy định về Quỹ phòng, chống thiên tai

(PLO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo đó, Bộ đề xuất điều chỉnh cơ quan quan quản lý Quỹ đặt tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh; quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hướng dẫn việc lập, phê duyệt, thông báo kế hoạch thu Quỹ đối với từng cơ quan, đơn vị có liên quan; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan quản lý Quỹ…

Tính đến 20/8/2018 đã có 58/63 tỉnh/thành phố (tỉnh) ban hành Quyết định thành lập Quỹ, 6 tỉnh đang trình UBND tỉnh phê duyệt, đã có 45/58 tỉnh đã tiến hành thu Quỹ, tổng kinh phí đã thu được đến 20/8/2018 là 1.352 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ở các địa phương đã bộc lộ không ít tồn tại, bất cập, đòi hỏi phải được sửa đổi, bổ sung.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Từ ngày 1/9/2021: Rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo như thế nào?

(PLVN) -  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

Đọc thêm