Đến năm 2030, Bình Định phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 20.346 căn nhà ở xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giai đoạn 2021 - 2025, Bình Định phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 9.706 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030, địa phương này phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 10.640 căn nhà ở xã hội.
Một chung cư nhà ở xã hội tại Bình Định.
Một chung cư nhà ở xã hội tại Bình Định.

UBND tỉnh Bình Định mới ban hành kế hoạch số 171/KH-UBND triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện theo mục tiêu đầu tư xây dựng 12.900 căn nhà ở xã hội theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bình Định tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 phê duyệt đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, tỉnh Bình Định dự kiến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đến năm 2030 khoảng 20.346 căn.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, Bình Định phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 9.706 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030, địa phương này phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 10.640 căn nhà ở xã hội.

Kế hoạch yêu cầu phải phù hợp với chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2035, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Đồng thời, kế hoạch yêu cầu phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở; đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng xây dựng đối với nhà ở theo quy định của pháp luật; thực hiện đúng các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm kiến trúc, cảnh quan, vệ sinh, môi trường, an toàn trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật và có khả năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên đất đai.

Ngoài ra, kế hoạch cũng yêu cầu đa dạng các loại hình nhà ở xã hội (nhà ở chung cư cao tầng, nhà ở chung cư thấp tầng… ) có giá bán, cho thuê phù hợp với từng địa bàn, khả năng thu nhập bình quân của nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp, công nhân, người lao động có cơ hội tiếp cận với nhà ở.

Đọc thêm