Điện Biên: Chú trọng việc xác minh, phân loại án

(PLVN) - Cục THADS Điện Biên cho biết, tháng 5/2019, Cục THADS tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Công tác xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác được đảm bảo kịp thời đồng bộ, có trọng tâm đối với từng mặt công tác, từng thời gian cụ thể; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các Chi cục; kết quả THADS toàn tỉnh về việc đạt tỷ lệ 85,84%, về tiền đạt tỷ lệ 71,37%.

Công tác tổ chức cưỡng chế THA luôn được Cục THADS tỉnh và các Chi cục trực thuộc thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục của Ngành và theo quy định của pháp luật. Cục đã quán triệt, chỉ đạo đội ngũ Chấp hành viên toàn tỉnh trong quá trình tổ chức thi hành án phải áp dụng có hiệu quả các biện pháp giáo dục thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án, hạn chế đến mức thấp nhất việc tổ chức cưỡng chế. Tại Cục và 10 Chi cục trực thuộc không tổ chức cưỡng chế.

Trong tháng 5/2019 thực hiện các nội dung phối hợp như: Xét, miễn giảm thi hành án; cấp, chuyển giao bản án, quyết định và giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định, trả lời kiến nghị, thụ lý, giải quyết yêu cầu của cơ quan THADS; kiểm tra, kiểm sát hoạt động THADS; thu tiền, tài sản, đặc xá; bảo vệ cưỡng chế trong THADS; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS, thi hành án hành chính.

Cũng theo Cục THADS Điện Biên, một trong những nhiệm vụ của Cục thời gian tới là ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác đúng pháp luật về án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong cao hơn so với năm 2018 về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành án đối với 100% bản án hành chính có hiệc lực pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm