Đoàn công tác Cục Bổ trợ tư pháp làm việc tại Thái Bình

(PLO) - Ngày 21/9/2016, Đoàn công tác Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình về nắm tình hình triển khai Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020". Đồng chí Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp -  Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn.
Đoàn công tác Cục Bổ trợ tư pháp làm việc tại Thái Bình

Triển khai thi hành Luật Công chứng, tỉnh Thái Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện những nhiệm vụ mới theo quy định của Luật như:

Công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản... chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về điều kiện trụ sở của Văn phòng; niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản; việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên... Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 10 tổ chức hành nghề công chứng, 20 công chứng viên.

Về công tác triển khai thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/7/2013 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” nhằm phát triển tổ chức hành nghề công chứng theo hướng dịch vụ công, chuyên nghiệp hóa phục vụ tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương đồng thời đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đến nay, việc triển khai thực hiện Quy hoạch đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng; phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên; Các tổ chức hành nghề công chứng hiện có được củng cố và phát triển theo lộ trình của Quy hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp yêu cầu trong thời gian tiếp theo Sở Tư pháp cần phải khắc phục những tồn tại hạn chế trong công  tác triển khai thi hành Luật Công chứng, đồng thời tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc hơn nữa nội dung của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức hành nghề công chứng để nâng cao trình độ của công chứng viên. Thành lập hội công chứng của tỉnh để tăng cường trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công chứng viên.

Cục trưởng cũng yêu cầu Sở Tư pháp Thái Bình tăng cường hướng dẫn cho các tổ chức hành nghề công chứng về thực thực hiện các quy định của pháp luật về công  chứng và Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương./.

Đọc thêm