Đồng Nai: Ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

(PLVN) -Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Đồng Nai: Ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 20 nhiệm vụ trọng tâm về công tác PBGDPL trong năm 2021 gồm những nhiệm vụ đã thực hiện hàng năm và một số nhiệm vụ mới trong năm 2021. Những mô hình hay, hiệu quả đã thực hiện trong những năm qua sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển trong năm 2021 như tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa; qua facebook của Tỉnh đoàn với fanpage “Tuổi trẻ Đồng Nai”, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật...

Về công tác hòa giải ở cơ sở, Kế hoạch tiếp tục đề ra nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” và Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Trong đó, phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành.

Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cần thực hiện các giải pháp, Kế hoạch xác định nhiệm vụ chính là đưa công tác này ngày càng thực chất hơn, đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của người dân. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm